ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ στην Κοινωνική Εργασία με Ανάπηρους και Ηλικιωμένους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Θεωρητική προσέγγιση των εννοιών : Αναπηρία, ανικανότητα, μειονεξία, ιδιαιτερότητα, αποκατάσταση, ενσωμάτωση. Κατηγορίες αναπήρων σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε κατηγορίας. Διαδικασία αποκατάστασης. Τεχνικές και δεξιότητες της Κοινωνικής Εργασίας για την αποκατάσταση αναπήρων και την κοινωνική ένταξη. Κοινωνικά δικαιώματα αναπήρων και ηλικιωμένων, κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική λειτουργικότητα. Ενδιάμεσες δομές στην Κοινότητα. Δημογραφική γήρανση και η φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Εναλλακτικές μορφές περίθαλψης, ανοιχτή προστασία ηλικιωμένων, δικτύωση και συντονισμός των υπηρεσιών. Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένους. Κοινωνική Πολιτική για ανάπηρους και για ηλικιωμένους/ υπερήλικες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχοι Μαθήματος

α) η ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών με την Αναπηρία και τα προβλήματα του Γήρατος, β) η γνώση των φορέων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας για τους αναπήρους και τους ηλικιωμένους, γ) η εξοικείωση των σπουδαστών με τους ρόλους και τις παρεμβάσεις του Κοινωνικού Λειτουργού στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των αναπήρων και των ηλικιωμένων.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Περιεχόμενα

1. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 2. Ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα στις γυναίκες πριν και μετά τον τοκετό 3. Τρίτη ηλικία 4. Κέντρα ημερήσια φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 5. Άτομα με αναπηρία

πρόσβαση στο μάθημα