Εγκυκλοπαίδεια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Μοναδικό Έργο 508 σελίδων στα Ελληνικά από το UNTFSSE


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα σε ένα πλαίσιο κρίσης, πρέπει να επιταχύνουμε απόλυτα την αλλαγή προς την οικονομία του αύριο: δίκαιη και βιώσιμη για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (SSE) μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αφήνοντας κανέναν πίσω.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα SSE Knowledge Hub για τους SDG στοχεύει ήδη στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη συμβολή στο σύνολο της γνώσης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μέσο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, με περισσότερα από 100 προσχέδια και έγγραφα εργασίας.

Κατά την άποψή μου, υποστηρίζοντας τη Διοργανική Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (UNTFSSE) Εγκυκλοπαίδεια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, παρέχοντας έτσι στους διαμορφωτές πολιτικής και στους ακαδημαϊκούς ένα εργαλείο αναφοράς που περιέχει πληροφορίες και γνώσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συνδέονται με την ΚΑΑ, είναι το κλειδί για την προώθηση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος

Παρέχοντας νόμιμες και αξιόπιστες πληροφορίες και γνώσεις για βασικά ζητήματα της SSE, η Εγκυκλοπαίδεια θα παρουσιάσει την SSE σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν, θα τους προσφέρει μια γενική εικόνα ενός ευρέος φάσματος θεμάτων που σχετίζονται με τη SSE και θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν γεγονότα ή να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις

Τα επόμενα χρόνια, θα παραμείνω σθεναρά αφοσιωμένος στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την SSE και να προσφέρει στους οργανισμούς SSE την απαραίτητη υποστήριξη για να αναπτυχθούν

Ζορζ Ένγκελ Υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Λουξεμβούργο

Η Εγκυκλοπαίδεια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προϊόν του Κόμβου Γνώσης UNTFSSE, είναι πλέον επίσημα τίτλος ανοιχτής πρόσβασης, με δυνατότητα λήψης και κοινής χρήσης δωρεάν στο Elgaronline.com, καθώς και με δυνατότητα αγοράς σε έντυπη μορφή.

Η Euricse συνέβαλε στον εμπλουτισμό αυτής της Εγκυκλοπαίδειας με τρία πρωτότυπα λήμματα. Οι δύο πρώτες εγγραφές «Χρηματοδότηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» και «Ο Χρηματοοικονομικός Τομέας και η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», είναι συνεισφορές από τους Riccardo Bodini και Gianluca Salvatori.

Το τρίτο «Μετανάστες, Πρόσφυγες και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» είναι γραμμένο από την ερευνήτρια του Euricse Giulia Galera, με τη Leila Giannetto.