Εδώ και λίγες ώρες το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας είναι πραγματικότητα.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αυτά είναι σπουδαία νέα! Καθώς εδώ και λίγες ώρες ολοκληρώθηκαν οι Νομικές Διαδικασίες για την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας παρά την λυσσώδη προσπάθεια άσχετων Μετακλητών Υπαλλήλων να εμποδίσουν την προσπάθεια αυτή που βγαίνει από την βάση και προς όφελος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 

Η ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα αποδεικνύει τη δέσμευση μας μετά από μια πορεία 11 σχεδών ετών στο πεδίο για την προώθηση και υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή έχει πολλά υποσχόμενες δυνατότητες για την πρόοδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην ελληνική κοινωνία.

Το Επιμελητήριο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε διάφορες πτυχές. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και στην ένταξη των ευάλωτων ομάδων:

Εκπροσώπηση και Συνηγορία: Το Επιμελητήριο μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία φωνή για τους οργανισμούς και τις πρωτοβουλίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα. Μπορεί να υποστηρίξει ευνοϊκές πολιτικές, κανονισμούς και οικονομική υποστήριξη από την κυβέρνηση, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις δραστηριότητες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικτύωση και Συνεργασία: Συγκεντρώνοντας διαφορετικούς φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το Επιμελητήριο μπορεί να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτή η δικτύωση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη κοινών έργων, συνεργασιών και συγκέντρωσης πόρων.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Το Επιμελητήριο μπορεί να προσφέρει προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια και ευκαιρίες καθοδήγησης σε οργανισμούς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ενισχύοντας την ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά και βιώσιμα. Μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση επιχειρήσεων, τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και άλλους σχετικούς τομείς.

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους: Το Επιμελητήριο μπορεί να βοηθήσει τις πρωτοβουλίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, επιχορηγήσεις και δάνεια μέσω συνεργασιών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναπτυξιακούς φορείς και επενδυτές που επηρεάζουν. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια, υποδομές και αγορές.

Ανάπτυξη Πολιτικής: Το Επιμελητήριο μπορεί να συνεργαστεί με φορείς χάραξης πολιτικής για να διαμορφώσει φιλικές προς την Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας πολιτικές και νομοθεσία. Παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και συστάσεις βασισμένες σε τεκμήρια, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πλαισίων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων: Το Επιμελητήριο μπορεί να προωθήσει την εφαρμογή εργαλείων και προτύπων αξιολόγησης κοινωνικών επιπτώσεων στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μέτρηση και την επικοινωνία των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων που δημιουργούνται από τις πρωτοβουλίες Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καταδεικνύοντας την αξία και τον αντίκτυπό τους.

Ένταξη ευάλωτων ομάδων: Το Επιμελητήριο μπορεί να εργαστεί ενεργά για να εξασφαλίσει την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μπορεί να προωθήσει πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά σε περιθωριοποιημένες κοινότητες, όπως προγράμματα απασχόλησης για άτομα με αναπηρία, συνεταιρισμούς για πρόσφυγες ή κοινωνικές επιχειρήσεις που εστιάζουν στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Συνολικά, η ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα έχει σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίαςκαι την προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων. Με την παροχή υποστήριξης, εκπροσώπησης και ευκαιριών συνεργασίας, το Επιμελητήριο μπορεί να ενισχύσει ένα ακμάζον οικοσύστημα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ αντιμετωπίζει τις ανάγκες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.