Εθελοντική εργασία από Μέλη η μη Μέλη προς ΚοινΣΕπ και τι ισχύει!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επειδή πολλά έχουν ακουστεί τώρα τελευταία από στόματα Σχετικών και Ασχέτων όσον αφορά τον Εθελοντισμό που μπορεί να προσφέρει ένα μέλος η ένα μη μέλος σε μια ΚοινΣΕπ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το τι ισχύει έως αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Κοινωνική Οικονομία τον 4430/2016.

Για αρχή ας δούμε τι αναφέρει ο Νέος Νόμος σχετικά με τον Εθελοντισμό μελών η μη μελών

Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της ΚοινΣΕπ.

9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ΚοινΣΕπ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και ΚοινΣΕπ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 270).

Άρθρο 8 Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη

1. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα (δείτε σχετικές αναρτήσεις).

2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

α) Ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα.

β) Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, ο Φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

Καταστατικό σύστασης ΚοινΣΕπ Άρθρο 20 Αρμοδιότητες της Διοικούσας επιτροπής

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

Συμπεράσματα

Ένα μέλος μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά και άμισθοι έως 16 ώρες την εβδομάδα σε καταγεγραμμένη σε πινάκιο υπηρεσία εντός του χώρου που έχει οριστεί.

Ένα μέλος της Διοικούσας επιτροπής έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται στον χώρο της δράσης χωρίς κανένα περιορισμό ασκώντας τις αρμοδιότητες του.

Ένα μη μέλος μπορεί να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες σε μη παραγωγική θέση με την προϋπόθεση εκ των προτέρων ανάρτησης της περιγραφής της δράσης δημόσια στην ιστοσελίδα του φορέα.

Έγγραφα που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την εθελοντική προσφορά υπηρεσιών η εργασίας είναι τα παρακάτω σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

α) σύμφωνα με το Αρθρο 27 Βιβλια της Κοιν.Σ.Επ Μητρώο Εθελοντών και επίσης όπως αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 4430/16

3.Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα.

β) Άρθρο 8 Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη.

Β. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

γ) Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ.

9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Κάθε άλλη άποψη και προτροπή είναι Άκυρη και εκ του Πονηρού από όποια χείλη και αν προέρχεται και πρέπει να δώσουμε προσοχή στις προϋποθέσεις όπως αναφέρθηκαν για να μην υπάρξουν θέματα που παραβαίνουν τον νόμο και την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε ερώτημα μπορείτε να μας καλείτε σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα η να μας στείλετε το ερώτημα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια.

+30 693 102 5400 – Wind
+30 6956 6956 66 – Vodafone

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας