ΕΚΤΑΚΤΟ Ε.Υ.ΚΕΚΟ ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικές με τις χρηματοδοτικές προβλέψεις για τα επόμενα 3 έτη.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Στα πλαίσια της διερεύνησης των αναγκών χρηματοδότησης με δανειακά προϊόντα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (EYKEKO) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετοίμασε το παρακάτω ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικές με τις χρηματοδοτικές προβλέψεις για τα επόμενα 3 έτη.

Σας παρακαλούμε για την άμεση συμπλήρωσή του, με όσο πιο ακριβή στοιχεία γίνεται.
Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://goo.gl/KBSGIB

Για οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΚΕΚΟ: Ηλίας Τσουκάτος (itsoukatos@mou.gr), τηλ: 2105271321

Ευχαριστούμε πολύ,
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ)
Tηλ: 2105271300
www.keko.gr

το ερωτηματολόγιο είναι το παρακάτω και σας προτρέπουμε να το συμπληρώσετε όσο πιο ειλικρινά μπορείτε για εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Συμπληρώστε την επωνυμία της επιχείρησής σας *
Συμπληρώστε το ΑΦΜ της επιχείρησής σας *
Συμπληρώστε την ΔΟΥ της επιχείρησής σας *
Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας *
Συμπληρώστε το email σας *
Συμπληρώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας της επιχείρησής σας *

Έχετε λάβει δανειακά κεφάλαια κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας της επιχείρησής σας; *

Τι ποσό δανειακού κεφαλαίου έχετε λάβει (σε €); *

Σχεδιάζετε να κάνετε επενδύσεις στα επόμενα 3 έτη; *

Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης σε δανειακά κεφάλαια;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *

Οι παραπάνω επενδύσεις περιλαμβάνουν μισθοδοτικές δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων; *
Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης σε μισθοδοτικές δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *

Οι παραπάνω επενδύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εξοπλισμό; *
Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης σε εξοπλισμό;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *

Οι παραπάνω επενδύσεις περιλαμβάνουν δαπάνες για κτηριακές υποδομές; *
Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης για δαπάνες σε κτηριακές υποδομές;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *

Οι παραπάνω επενδύσεις περιλαμβάνουν δαπάνες για έρευνα που σχετίζεται με κοινωνική καινοτομία; *
Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης για δαπάνες σε έρευνα που σχετίζεται με κοινωνική καινοτομία;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *

Οι παραπάνω επενδύσεις περιλαμβάνουν άλλες δαπάνες; *
Ποιες άλλες δαπάνες προβλέπετε; Περιγράψτε αναλυτικά.

Ποιες προβλέπετε να είναι οι ανάγκες της επιχείρησης για άλλες δαπάνες;
κατά το Α’ έτος (σε €): *
κατά το Β’ έτος (σε €): *
κατά το Γ’ έτος (σε €): *