ΕΚΤΑΚΤΟ: Και οι ΚοινΣΕπ μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους μέσω Κοινωφελών Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επιτέλους εισακούστηκαν οι σχετικές μας εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ περί του δικαιώματος και των ΚοινΣΕπ να απασχολούν προσωπικό μέσω των σχετικών προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η νέα λίστα φορέων (επικαιροποιημένη) με φορείς του δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί την πρόσληψη εργαζομένων κατά 100% {το σύνολο της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών) για οκτώ μήνες χωρίς την υποχρέωση να απασχοληθεί ο επιδοτούμενος επιπλέον μήνες εργασίας με δαπάνη του Φορέα. Να λάβετε υπόψιν σας ότι ΔΕΝ επιλέγει ο Φορέας τον εργαζόμενο αλλά από σχετικά αιτήματα μέσω του συστήματος του ΟΑΕΔ ο υποψήφιος διαλέγει φορέα τοποθέτησης και εφόσον πληρεί τα κριτήρια που έχει θέσει ο Φορέας τοποθετείται στην αιτούμενη θέση.

Δείτε τη λίστα εδώ και προσέξτε τον φορέα με αριθμό 72: