ΕΚΤΑΚΤΟ Υπενθύμιση για πρόσθετα στοιχεία εγγραφής για Νέες ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θέμα: Πρόσθετα στοιχεία εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο

Αυτό το μήνυμα λαμβάνουν τις τελευταίες ώρες ΚοινΣΕπ σε όλη την Ελλάδα που έχουν λάβει την έγκριση για την δημιουργία τους και είναι υπενθύμιση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν  εξ αυτού. Αν θέλετε βοήθεια για την ολοκλήρωση της Εγγραφής σας στο Μητρώο στείλτε μας το αίτημα σας από την φόρμα επικοινωνίας από το τέλος η καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα που θα βρείτε μετά την φόρμα

Σχετ: Η Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017)

Σύμφωνα με τις παρ.7-8 της Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Φορέας Κ.Αλ.Ο (Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων) αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr , τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ
  • Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικά, για τις εγγραφές που πραγματοποιούνται τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.
  • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.), εκτός εάν αυτή έχει οριστεί απευθείας από το Καταστατικό και
  • Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.) για συγκρότησή της σε σώμα.

Σε περίπτωση που η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει ηλεκτρονικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο τού Φορέα για την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση, χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, ο Φορέας διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο. Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει διαπιστωτική πράξη διαγραφής την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Δ. Ο.Υ.

[bestwebsoft_contact_form]

Wind – 69310 25400
Vodafone – 6956 6956 66
Φίσκιλης Άγγελος