Ενδυνάμωση αποφυλακισμένων κρατουμένων μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Μια πορεία προς την επιτυχή επανένταξη τους στην Κοινωνία!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η επιτυχής επανένταξη των αποφυλακισμένων στην κοινωνία είναι μια σύνθετη πρόκληση που απαιτεί καινοτόμες και ολιστικές προσεγγίσεις.

Ένας πολλά υποσχόμενος δρόμος είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου οι πρώην τρόφιμοι μπορούν όχι μόνο να βρουν δουλειά αλλά και να υποβληθούν σε κατάρτιση και υποστήριξη για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Αυτό το άρθρο διερευνά τα οφέλη από τη συμμετοχή των αποφυλακισμένων σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς και παρέχει παραδείγματα και προτάσεις για αποτελεσματική εφαρμογή.

Οφέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για Αποφυλακισμένους:

 1. Ευκαιρίες εργασίας:
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τους αποφυλακισμένους ώστε να βρουν επικερδή απασχόληση.
  • Παραδείγματα: Ένα αρτοποιείο, ένα κέντρο ανακύκλωσης ή μια επιχείρηση εξωραϊσμού που λειτουργεί ως συνεταιρισμός όπου τα άτομα μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν στην επιχείρηση.
 2. Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Δεξιοτήτων:
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφυλακισμένων, καθιστώντας τους πιο απασχολήσιμους σε διάφορους κλάδους.
  • Παραδείγματα: Εκπαίδευση στις μαγειρικές τέχνες, την ξυλουργική ή την τεχνολογία, παρέχοντας πρακτικές δεξιότητες που μεταφράζονται σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας.
 3. Κοινοτική ένταξη:
  • Η συμμετοχή σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς διευκολύνει την αλληλεπίδραση με την κοινότητα, καταρρίπτοντας τα κοινωνικά εμπόδια και μειώνοντας το στίγμα που σχετίζεται με το ποινικό μητρώο.
  • Παραδείγματα: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις της κοινότητας, συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς ή συνεργατικά έργα που απαιτούν συμμετοχή της κοινότητας.
 4. Οικονομική σταθερότητα:
  • Η εργασία σε μια συνεταιριστική δομή επιτρέπει στους πρώην κρατούμενους να αποκτούν σταθερό εισόδημα, μειώνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε εγκληματικές δραστηριότητες λόγω οικονομικής αστάθειας.
  • Παραδείγματα: Κοινά κέρδη και αίσθημα ιδιοκτησίας στον συνεταιρισμό, ενθάρρυνση της δέσμευσης για προσωπική και συλλογική επιτυχία.
 5. Ψυχική και συναισθηματική υποστήριξη:
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί παρέχουν την αίσθηση του ανήκειν και της υποστήριξης, βοηθώντας στην ψυχική και συναισθηματική ευημερία των αποφυλακισμένων.
  • Παραδείγματα: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, προγράμματα καθοδήγησης και ομάδες υποστήριξης ομοτίμων εντός της συνεταιριστικής δομής.

Προτάσεις για την υλοποίηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

 1. Συνεργασία με Προγράμματα Αποκατάστασης:
  • Δημιουργήστε συνεργασίες με προγράμματα αποκατάστασης για τον εντοπισμό πιθανών συμμετεχόντων και την παροχή συνεχούς υποστήριξης.
  • Παράδειγμα: Συνεργασία με τις αρχές των φυλακών για την ενσωμάτωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία αποκατάστασης.
 2. Δέσμευση και εκπαίδευση της κοινότητας:
  • Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με τα οφέλη των κοινωνικών συνεταιρισμών και τη μείωση των στερεοτύπων που σχετίζονται με πρώην κατάδικους.
  • Παράδειγμα: Οργανώστε κοινοτικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και ενημερωτικές συνεδρίες για να προωθήσετε την κατανόηση και την αποδοχή.
 3. Κρατική υποστήριξη και κίνητρα:
  • Υποστηρίξτε τα κυβερνητικά κίνητρα, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιχορηγήσεις, για να ενθαρρύνουν τη σύσταση και την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιρισμών που επικεντρώνονται στην επανένταξη των αποφυλακισμένων.
  • Παράδειγμα: Λόμπι για αλλαγές πολιτικής που αναγνωρίζουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την απασχόληση και την εκπαίδευση πρώην κατάδικων.
 4. Υπηρεσίες Ολιστικής Υποστήριξης:
  • Παρέχετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής βοήθειας, της συμβουλευτικής ψυχικής υγείας και της νομικής βοήθειας, για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αποφυλακισμένοι.
  • Παράδειγμα: Συνεργαστείτε με οργανισμούς κοινωνικής υπηρεσίας για να προσφέρετε μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης εντός της συνεταιριστικής δομής.

Η ενδυνάμωση των αποφυλακισμένων μέσω κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για επιτυχή επανένταξη. Προσφέροντας απασχόληση, κατάρτιση δεξιοτήτων, ενσωμάτωση στην κοινότητα, οικονομική σταθερότητα και συναισθηματική υποστήριξη, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συμβάλλουν στο σπάσιμο του κύκλου της υποτροπής και βοηθώντας τα άτομα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Με συλλογικές προσπάθειες από προγράμματα αποκατάστασης, συμμετοχή της κοινότητας, κρατική υποστήριξη και ολιστικές υπηρεσίες, η υλοποίηση τέτοιων επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της.