Χιλιάδες Επιπλέον επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται σε δύο Δράσεις του #ΕΠΑνΕΚ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


1.304 επιπλέον επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται στη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 201.429.737,15 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Δείτε περισσότερα: http://www.antagonistikotita.gr

48 επιπλέον επιχειρηματικά σχέδια εντάσσονται στη Δράση του #ΕΠΑνΕΚ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 3.498.420,69 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 2ης Απόφασης Ένταξης Πράξεων Δείτε περισσότερα: http://www.antagonistikotita.gr