Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στις ΚοινΣΕπ παρόλη την απαλλαγή που δίνει ο νέος νόμος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρόλη την απαλλαγή που παραχωρεί στις ΚοινΣΕπ ο νέος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία στο άρθρο 73 όπως μπορείτε να δείτε στην συνέχεια παρόλα αυτά ΔΕΝ έχει ενημερωθεί το σύστημα στην ΓΓΔΕ και κάθε ΚοινΣΕπ που υποβάλλει την φορολογική της δήλωση για το έτος 2016 της επιβάλλεται το Τέλος Επιτηδεύματος

Τροποποίηση του Ν. 3986/2011

1.Μετά την περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) (link) προστίθεται περίπτωση ε, ως εξής: «ε) Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως».

2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.»

Έχουμε ήδη ενημέρωση το αρμόδιο τμήμα στο Υπουργείο Εργασίας για να επιληφθεί του θέματος και ελπίζουμε το συντομότερο να έχουμε παρέμβαση για την επίλυση του θέματος αυτού.

Μέχρι να έχουμε την ενημέρωση ότι έχει διευθετηθεί το θέμα σας εφιστούμε την προσοχή για τις κινήσεις σας καθώς θα επιβληθεί το τέλος και η διαδικασία διαγραφής του μπορεί να μην είναι δυνατή εκ των υστέρων.