Επιδοτήσεις έως 70% στον αγροτουρισμό – Ποιοι οι ωφελούμενοι


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο νέος αναπτυξιακός νόμος ενισχύει σημαντικά τον αγροτουρισμό στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας εκτός της Αττικής.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Οι ενισχύσεις για τους επενδυτές σε κάθε περιφέρεια κυμαίνονται από 50-70%.

Για την Αττική το ποσοστό κυμαίνεται από 15-45% ,από 30-50% για το Νότιο Αιγαίο, ενώ οι επιδοτήσεις  από 40-60% αφορούν τις περιφέρειες Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Στερεάς και Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως προβλέπεται στον νέο αναπτυξιακό το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης καθορίζεται από το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1 εκατ. €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των  100.000 €,
 • για συνεταιρισμούς Κοιν,Σ.Επ, Ομάδες Παραγωγών κ.λπ., στο ποσό των  50.000 €.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ακόλουθες νομικές μορφές επιχειρήσεων:

 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • ΚοινΣΕπ,
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως:

 1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων,
 2. η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 3. η αγορά επίπλων και σκευών εφόσον αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 4. τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 5. οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 6. μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς.

Επίσης μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις και οι παρακάτω δαπάνες:

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 3. Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (ένταση ενίσχυσης έως 65%),
 6. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (ένταση ενίσχυσης έως 55%),
 7. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση  (ένταση ενίσχυσης έως 70%),
 8. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (ένταση ενίσχυσης έως 50%),
 9. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία (ένταση ενίσχυσης έως 75%).
Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας