Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για δημιουργία ΚοινΣΕπ στην Επιμόρφωση Στελεχών άλλων ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση σε Υπηρεσίες Κατάρτισης. Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και απόκτησης ικανότητας διαχείρισης και διοίκησης άλλων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τι μαθήματα θα διδάσκονται και με ποιο σκοπό

1. Περίληψη

Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τη σύσταση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αφιερωμένης στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση άλλων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να ενδυναμώσει τα άτομα και τις κοινότητες προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, την προώθηση της αυτοβιωσιμότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες κατάρτισης με την πρακτική εμπειρία, στοχεύουμε να εξοπλίσουμε τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση των δικών τους συνεταιριστικών επιχειρήσεων με επιτυχία.

2. Περιγραφή εταιρείας

2.1. Επωνυμία επιχείρησης: [Εισαγωγή ονόματος]
2.2. Νομική Δομή: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
2.3. Τοποθεσία: [Εισαγωγή τοποθεσίας]

3. Αποστολή και Όραμα

Αποστολή: Ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης υψηλής ποιότητας και διευκολύνοντας την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ίδρυση και τη διαχείριση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Όραμα: Να γίνει κορυφαίος πάροχος προγραμμάτων κατάρτισης και υπηρεσιών υποστήριξης για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας βιώσιμες κοινότητες και οικονομική ανάπτυξη.

4. Υπηρεσίες

4.1. Προγράμματα εκπαίδευσης:

 • Συνεταιριστική Διαχείριση και Διοίκηση
 • Οικονομική Διαχείριση Συνεταιρισμών
 • Ηγεσία και οικοδόμηση ομάδας
 • Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για Συνεταιρισμούς
 • Εκτίμηση και Αξιολόγηση Κοινωνικών Επιπτώσεων
 • Νομικά Πλαίσια και Πλαίσια Συμμόρφωσης για Συνεταιρισμούς
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
 • Διαχείριση Έργων για Συνεταιριστικές Πρωτοβουλίες
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

4.2. Υπηρεσίες υποστήριξης:

 • Επιχειρηματική Διαβούλευση και Coaching
 • Συνεταιριστική Ανάπτυξη και Βοήθεια για την Εκκίνηση
 • Ευκαιρίες Δικτύωσης και Συνεργασίας
 • Κοινή χρήση πόρων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

5. Αγορά-στόχος

5.1. Τα άτομα:

 • Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
 • Τα υπάρχοντα συνεταιριστικά μέλη που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες
 • Κοινωνικοί ακτιβιστές και ηγέτες της κοινότητας που ενδιαφέρονται για συνεταιριστικά μοντέλα

5.2. Οργανισμοί:

 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που χρειάζονται διευθυντική και διοικητική κατάρτιση
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζουν τη συνεταιριστική ανάπτυξη

6. Ανταγωνιστική Ανάλυση

 • Προσδιορίστε άλλους παρόχους εκπαίδευσης στην περιοχή και αξιολογήστε τις προσφορές τους.
 • Αξιολογήστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών.
 • Καθορίστε μοναδικά σημεία πώλησης και στρατηγικές για να διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές.

7. Στρατηγική Μάρκετινγκ και Πωλήσεων

7.1. Επωνυμία και τοποθέτηση:

 • Αναπτύξτε μια συναρπαστική ταυτότητα επωνυμίας που αντικατοπτρίζει τις αξίες και την αποστολή του συνεταιρισμού.
 • Τοποθετήστε τον συνεταιρισμό ως αξιόπιστο και έμπειρο πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

7.2. Κανάλια μάρκετινγκ:

 • Παρουσία στο διαδίκτυο μέσω επαγγελματικής ιστοσελίδας και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συνεργαστείτε με τοπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και κρατικούς φορείς για να προσεγγίσετε το κοινό-στόχο.
 • Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και συνέδρια του κλάδου.
 • Αναπτύξτε συνεργασίες με παρόχους συμπληρωματικών υπηρεσιών.

7.3. Προσέγγιση πωλήσεων:

 • Προσφέρετε δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον.
 • Αναπτύξτε προσαρμοσμένες προτάσεις κατάρτισης για οργανισμούς.
 • Παρέχετε ευέλικτες επιλογές τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών εκπτώσεων και υποτροφιών για μειονεκτούντα άτομα.

8. Σχέδιο Λειτουργίας

8.1. Εγκαταστάσεις:

 • Δημιουργήστε ένα εκπαιδευτικό κέντρο εξοπλισμένο με αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συσκέψεων και την απαραίτητη τεχνολογία.
 • Δημιουργήστε ένα ευνοϊκό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον που προωθεί τη μάθηση και τη συνεργασία.

8.2. Στελέχωση:

 • Προσλάβετε έμπειρους εκπαιδευτές και συμβούλους με εξειδίκευση στη συνεταιριστική διαχείριση και συναφείς τομείς.
 • Προσλάβετε διοικητικό προσωπικό για να χειριστεί τις λειτουργίες, το μάρκετινγκ και την υποστήριξη πελατών.

8.3. Παράδοση μαθήματος:

 • Προσφέρετε έναν συνδυασμό προσωπικών συνεδριών εκπαίδευσης, διαδικτυακών σεμιναρίων και ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Αναπτύξτε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων, περιπτωσιολογικών μελετών και διαδραστικών ασκήσεων.

9. Οικονομικό Σχέδιο

9.1. Κόστος εκκίνησης:

 • Μίσθωση και εγκατάσταση εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός και τεχνολογία
 • Μάρκετινγκ και branding
 • Αρχικοί μισθοί προσωπικού

9.2. Ροές εσόδων:

 • Δίδακτρα προγράμματος κατάρτισης
 • Συμβουλευτικές και προπονητικές υπηρεσίες
 • Συνεργασίες συνεργασίας
 • Επιχορηγήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης

9.3. Εξοδα λειτουργίας:

 • Μισθοί και επιδόματα προσωπικού
 • Ενοικίαση, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συντήρηση
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Εκπαιδευτικό υλικό και πόροι
 • Διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες

9.4. Οικονομικές Προβολές:

 • Αναπτύξτε μια τριετή οικονομική πρόβλεψη, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων εσόδων, εξόδων και ταμειακών ροών.
 • Διεξάγετε τακτικές αναθεωρήσεις και ενημερώσεις για να διασφαλίσετε την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

10. Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων

 • Καθορίστε μετρήσεις για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων κατάρτισης και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού.
 • Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών απασχόλησης, της αύξησης του εισοδήματος και των δεικτών ανάπτυξης της κοινότητας.
 • Χρησιμοποιήστε δεδομένα εκτίμησης επιπτώσεων για να βελτιώσετε και να βελτιώσετε τις προσφορές εκπαίδευσης.

11. Στρατηγική Αειφορίας και Ανάπτυξης

11.1. Συνεργασίες:

 • Δημιουργήστε συμμαχίες με κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για να διευρύνετε την προσέγγιση και την πρόσβαση σε πόρους.

11.2. Συνεχής βελτίωση:

 • Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις του κλάδου και τις βέλτιστες πρακτικές στη συνεταιριστική διαχείριση και εκπαίδευση.
 • Να αξιολογείτε και να ενημερώνετε τακτικά τις προσφορές μαθημάτων για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

11.3. Ευκαιρίες κλιμάκωσης:

 • Εξερευνήστε τις δυνατότητες για franchising ή αδειοδότηση του μοντέλου εκπαίδευσης του συνεταιρισμού σε άλλες περιοχές ή χώρες.

12. Συμπέρασμα

Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τη σύσταση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και στον εξοπλισμό των ατόμων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη διαχείριση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνογνωσία διαχείρισης συνεταιρισμών, στοχεύουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων και να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συνεχούς υποστήριξης, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να υιοθετήσουν μοντέλα συνεργασίας και να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.