Επιστολή προς Υπουργό Λίνα Μενδώνη με Αίτημα Αναθεώρησης γνωμοδότησης Αριθμός 1/2020 σχετικά με την Επιλεξιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για Χρηματοδότηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αξιότιμη κα Υπουργέ Λίνα Μενδώνη Νίκαια 28 Μαρτίου 2024 Σας γράφω για να ζητήσω με σεβασμό την επανεξέταση της γνωμοδότησης που εκδόθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020, με αριθμό 1/2020, η οποία αφορά την επιλεξιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κρίνονται μη επιλέξιμες για οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο και προίσταστε λόγω της εμπορικής τους κατάστασης και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων που δεν ευθυγραμμίζονται με τις νομικές μορφές ή τις οντότητες που είναι επιλέξιμες για επιδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 2557/1997. Αναφέρεται ότι, παρόλο που οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ενδέχεται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις με στόχο το κοινωνικό όφελος, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τακτικής κατανομής του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Προς Λίνα Μενδώνη Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα

Κοινοποίηση Σοφία Ζαχαράκη Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Δραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα

Με σεβασμό υποστηρίζω ότι αυτή η ερμηνεία αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τον κεντρικό και αναπόσπαστο ρόλο που διαδραματίζουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης, στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στη συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μοναδικά τοποθετημένες για να συνδυάζουν πολιτιστικές πρωτοβουλίες με κοινωνικό έργο, διευκολύνοντας έτσι την ολιστική πρόοδο των κοινοτήτων.

Προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες και βοηθώντας πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συμβάλλουν ενεργά στον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Επιπλέον, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συχνά χρησιμεύουν ως καταλύτες για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον πολιτιστικό τομέα, πρωτοποριακές καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή της κοινότητας και την πολιτιστική διατήρηση. Το επιχειρηματικό τους πνεύμα και η δέσμευσή τους στην κοινωνική ευθύνη δικαιολογούν αναγνώριση και υποστήριξη από κυβερνητικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής προόδου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ο αποκλεισμός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορεί να διαιωνίσει ακούσια τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και να εμποδίσει την υλοποίηση πολιτιστικών πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς. Αγκαλιάζοντας τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ως πολύτιμους φορείς στο πολιτιστικό τοπίο, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προωθήσει ένα πιο δίκαιο και δυναμικό πολιτιστικό οικοσύστημα που ενδυναμώνει τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και προάγει την πολιτιστική πολυμορφία.

Υπό το πρίσμα αυτών των σκέψεων, προτρέπω το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να επανεξετάσει τη στάση του σχετικά με την επιλεξιμότητα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για οικονομική βοήθεια και να διερευνήσει τρόπους για να υποστηρίξει την ανεκτίμητη συνεισφορά τους στον πολιτιστικό εμπλουτισμό, την κοινωνική πρόνοια και την τοπική ανάπτυξη.

Είμαι βέβαιος ότι μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, μπορούμε να επινοήσουμε πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την προώθηση των κοινών μας στόχων πολιτιστικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Προσβλέπω σε μια ευνοϊκή απόφαση και παραμένω διαθέσιμος για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση ή διευκρίνιση είναι αναγκαία.

Με εκτίμηση, Φίσκιλης Άγγελος Προεδρεύων Διοικητικού Συμβουλίου
Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας
Greek Chamber of Social and Solidarity Economy
7ης Μαρτίου 1944 21α Νίκαια tel.: +30 69310 25400
url.: https://kalochamber.gr– e-mail.: ceo@kalochamber.gr