Επιστολη προς Διοικηση ΟΑΕΔ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αγία Βαρβάρα 4 Αυγούστου 2013

Κύριοι

Βάση της παραγράφου 4 του άρθρου 10 και του νόμου 4019/2011 περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων όπως δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ Α’ 216/30.09.2011) και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Σας καλούμε να μας ενημερώσετε αν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει εργαζομένους και σε κάθε περίπτωση τα ίδια τα μέλη της με τα παρακάτω προγράμματα όπως είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες σας

•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση
•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.
•Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών
•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»
•Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
•Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να μας κοινοποιήστε τον αντίστοιχο νόμο η διάταγμα που απαγορεύει την συμμετοχή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε αυτές τις δράσεις

Φίσκιλης Άγγελος
Αντιπρόεδρος και διαχειριστής της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα – ΑΜΚΕ Δ00089
Email: contact@help2us.net – phone:+307007006397 – fax: +307007004678 – mob:+306956695666

Το ανωτέρω κοινοποιείται ως:

•Υπουργείο εργασίας γραφείο Υπουργού – info@ypakp.gr, vroutsis@ivroutsis.gr Υπουργείο εργασίας γραφείο Υφυπουργού – info@ypakp.gr, yfypourgos@yeka.gr
•Γεν. γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης. yperggg@ypakp.gr
•Υπουργείο εργασίας γραφείο κοινωνικής οικονομίας – kgeormas@ypakp.gr
•ΟΑΕΔ γραφείο διοικητού – infoportal@oaed.gr – fax: 210-9989500
•Ειδική υπηρεσία για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία – keko@mou.gr
•Ενημερωτική ιστοσελίδα για την πληροφόρηση των Κοιν.Σ.Επ http://www.koinsep.org