Επιτυχημένα επιχειρήματα για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και πως θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας και την ενσωμάτωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ακολουθούν ορισμένα επιχειρήματα για τη δημιουργία τους:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην είσοδο στην παραδοσιακή αγορά εργασίας, όπως άτομα με αναπηρία, πρώην κατάδικοι ή πρόσφυγες. Παρέχοντας ουσιαστική εργασία και κατάρτιση, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να επιτύχουν στο εργατικό δυναμικό.

Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Με την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ζωτικότητα των κοινοτήτων τους.

Βιώσιμες και Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά δεσμεύονται σε βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τόσο το περιβάλλον όσο και την κοινότητα. Με την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και την υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων τους και να στηρίξουν την τοπική οικονομία.

Συνεργασίες: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί βασίζονται στις αρχές της συνεργασίας, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν θετικές κοινωνικές αξίες και τη συμμετοχή της κοινότητας. Δουλεύοντας από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και να καλλιεργήσουν μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των μελών και των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Διαφοροποίηση της οικονομίας: Τέλος, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας προωθώντας νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και δυναμικής οικονομίας.

Συνοψίζοντας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία γενικότερα, όπως η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, η προώθηση βιώσιμων και υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας και η διαφοροποίηση της οικονομίας.