Επιχειρηματικό πλάνο Προγραμματισμός Δράσεων και Σχεδιασμός Παρεχομένων Υπηρεσιών από το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος

Εισαγωγή:

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα. Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης περιγράφει τις βασικές στρατηγικές και δραστηριότητες που θα αναλάβει το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςγια να εκπληρώσει την αποστολή της και να επιτύχει τους στόχους της.

Αποστολή και Στόχοι:

Αποστολή του CSSE είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στην Ελλάδα, προάγοντας παράλληλα τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Οι βασικοί στόχοι του Νέου Επιμελητήριου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδαςπεριλαμβάνουν:

  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τα οφέλη της.
  • Παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.
  • Υποστηρίξτε ευνοϊκές πολιτικές και ρυθμίσεις για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
  • Διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.
  • Προώθηση της έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Βασικές στρατηγικές και δραστηριότητες:

Για την επίτευξη των στόχων του, το Νέο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας θα εφαρμόσει τις ακόλουθες στρατηγικές και δραστηριότητες: {Διαβάστε εδώ την συνέχεια}