Ερωτηματολόγιο για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Για το σκοπό αυτό και σε εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, από τις 10/2/2018, η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης για την υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. (e-kalo). Η πύλη είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο: kalo.yeka.gr

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας αποτελεί βασικό εργαλείο που θα διευκολύνει τις συναλλαγές των φορέων του πεδίου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μειώνοντας τους χρόνους εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτήσεων και εξοικονομώντας ανθρώπινους και υλικούς πόρους τόσο για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο, όσο και για την Δημόσια Διοίκηση.

Με σκοπό την ανατροφοδότηση της Υπηρεσίας, την καταγραφή της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο απευθύνει στους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο (υφιστάμενους και υπό σύσταση) ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: ερωτηματολόγιογια τους Φορείς ΚΑΛΟ

Επισημαίνεται ότι τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00.

Η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολόγιου μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτιστοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.