Ερώτηση Κούλογλου προς ΕΕ για τον αποκλεισμό της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας από τη δημόσια χρηματοδότηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου με θέμα τον αποκλεισμό των κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων από τη δημόσια χρηματοδότηση.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως εν δυνάμει κερδοσκοπικές που “υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων”», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής υπογραμμίζοντας ότι αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με την πρακτική στην Ε.Ε., όπου γίνεται αποδεκτό πως o πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι «να εξυπηρετούν τα μέλη και όχι να λαμβάνουν απόδοση της επένδυσης όπως οι παραδοσιακές εταιρείες».

Κατόπιν, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διευκρινίσουν εάν θα αρθούν τα εμπόδια «για τη χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση της κοινωνικής οικονομίας από δημόσιους πόρους, όπως συνιστάται στην Πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα», καθώς όπως τονίζει «υπάρχουν 2 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου το 6% των εργαζομένων της ΕΕ – εργάζονται για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας».

Ολόκληρη η ερώτηση του κ. Κούλογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποκλείσει την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία από πηγές δημόσιας χρηματοδότησης. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προκάλεσε την 1/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία αντιμετωπίζει τις κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 ως εν δυνάμει κερδοσκοπικές που «υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων» [1].

Το παραπάνω είναι σε αντιδιαστολή με την πρακτική στην Ε.Ε., όπου γίνεται αποδεκτό πως o πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι «να εξυπηρετούν τα μέλη και όχι να λαμβάνουν απόδοση της επένδυσης όπως οι παραδοσιακές εταιρείες» [2].

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, μη κερδοσκοπικές ενώσεις, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, που αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου το 6% των εργαζομένων της ΕΕ – εργάζονται για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας [3].

Η σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας επισημαίνεται διαρκώς από την Επιτροπή [3] και επ’ αυτού οργανώνεται στις 26-27 Νοεμβρίου 2020 Ευρωπαϊκή Σύνοδος με στόχο την εκπόνηση σχετικού Σχεδίου Δράσης [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να άρει τα εμπόδια για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας από δημόσιους πόρους, όπως συνιστάται στην Πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα; {πηγή}

[1] https://buff.ly/2Xha63d
[2] https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_en
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0682&from=EN
[4] https://ec.europa.eu/growth/content/european-summit-social-economy-2020_en