ΕΣΠΑ-ΑΝΟΙΚΤΟ: Επιδότηση για Διαχείριση Αποβλήτων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αν σας ενδιαφέρει ενημέρωση για αυτό το πρόγραμμα στείλτε μας μήνυμα από το τέλος του άρθρου

  • imagesΠροθεσμία υποβολής 7/03/2016
  • Ποσοστό επιδότησης 100%
  • Επιδοτούμενος προϋπολογισμός μέχρι 3.000.000€, σε αξιόλογη και καινοτόμο πρόταση μπορεί να υπάρχει και υπέρβαση του ορίου.

Επιλέξιμα Θέματα :

1.Καινοτομίες στην συλλογή , επεξεργασία, και χρήση οργανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. 2. Συμβολή στις νέες εξελίξεις στην στρατηγική και την πολιτική σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την καινοτόμο χρήση των αστικών οργανικών αποβλήτων. 3.Ενισχύση της επενδύσης στην τοπική και περιφερειακή οικονομία στήριξης της διατηρήσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης. 4.Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών φορέων βιοοικονομία, για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων με βάση από τα αστικά οργανικά απόβλητα. Ειδικότερα, παρέχουν εισροές για την αντιμετώπιση που σχετίζονται με κανονιστικά κενά και εμπόδια.

Φορείς υλοποίησης: Δήμοι, Περιφέρειες και τοπικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εταίρους από δύο αλλά κράτη της Ε.Ε

[bestwebsoft_contact_form]


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.