Ευκαιριες επιδοτησεων για ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εργαλείο για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο πεδίο της μεταποίησης οι οποίες μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά γεωργικά και κτηνοτροφικά καθώς επίσης και να συμβάλουν στην καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής αποτελεί ο νέος Επενδυτικός Νόμος που άνοιξε τις… πόρτες του για αιτήσεις τον περασμένο μήνα.

Ένα ευρύ πλέγμα «παραδοσιακών» αλλά και «καινοτόμων» δραστηριοτήτων, από τη δημιουργία ή των εκσυγχρονισμό ξηραντηρίων δημητριακών, οινοποιείων, ελαιοτριβείων μέχρι π.χ. το στήσιμο μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, μεγάλων θερμοκηπίων ή βιοτεχνιών παραγωγής λειτουργικών τροφίμων μπορούν να ενταχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του νέου νόμου και να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει.

Ο νόμος 4146 αποτελεί μια τροποποιημένη (σ.σ. κατά το υπουργείο Ανάπτυξης «βελτιωμένη») εκδοχή του ν.3908/2011, φέρνει όμως και καινούργια πράγματα:

● Εντάσσονται στις διατάξεις του οι Ομάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Συνεταιριστικές Εταιρείες και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
● Αυξάνονται οι επιδοτήσεις σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) και σε νησιά στο μέγιστο του περιφερειακού χάρτη (συνήθως είναι πάνω από το όριο που δίνει ο νόμος για τον υπόλοιπο νομό).
● Η ίδια συμμετοχή μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί από την αξία των καταθέσεων, την αξία των κινητών αξιών, τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (π.χ. κτίρια, οικόπεδα), σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.
● Τα κτίρια και ο περιβάλλων χώρος δεν μπορεί να είναι πάνω από 60% της επένδυσης και 70% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
● Μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαιτούνται προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στο καθεστώς συνεργασιών και δικτυώσεων. Συγκεκριμένα, πλέον απαιτούνται 5 επιχειρήσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 3 για την υπόλοιπη Ελλάδα.
● Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει το Μάιο και το Νοέμβριο.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσο και επίκαιρη είναι η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης της επαναλειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος θεωρεί ως επενδυτικά σχέδια και αυτά τα οποία αφορούν την επαναλειτουργία επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα αυτές να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους. Προκειμένου να μη γίνει κατάχρηση του μέτρου, προϋπόθεση είναι η παραγωγική λειτουργία να έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού».