Εφαρμογή του Marketing στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το μάρκετινγκ μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη οργανισμών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), οι οποίες είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και κοινοτικών στόχων, ενώ είναι οικονομικά βιώσιμες. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μάρκετινγκ στην ανάπτυξη της Κ.Αλ.Ο.:

Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας επωνυμίας: Η ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας επωνυμίας μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους, να επικοινωνήσουν τις αξίες τους και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη μεταξύ του κοινού-στόχου τους. Στρατηγικές μάρκετινγκ όπως το branding, η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να δημιουργήσουν μια μοναδική ταυτότητα και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά την αποστολή και τις αξίες τους.

Προσδιορισμός αγορών-στόχων και ενδιαφερομένων μερών: Η έρευνα μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να εντοπίσουν τις αγορές-στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς και να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού-στόχου τους και να οικοδομήσουν σχέσεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Δημιουργία ευαισθητοποίησης και υπεράσπισης: Το μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έννοια της Κ.Αλ.Ο. και την προώθηση των οφελών της κοινωνικά υπεύθυνης κατανάλωσης. Οι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές μάρκετινγκ, όπως το μάρκετινγκ περιεχομένου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εκδηλώσεις για να αλληλεπιδράσουν με το κοινό τους και να υποστηρίξουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

Συμμετοχή στο συμμετοχικό μάρκετινγκ: Οι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. μπορούν να εμπλέξουν τα ενδιαφερόμενα μέρη τους στη διαδικασία μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας συμμετοχικές τεχνικές μάρκετινγκ όπως η συν-δημιουργία, ο συν-σχεδιασμός και το crowdsourcing. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να οικοδομήσουν σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, να τους εμπλέξουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να δημιουργήσουν μια αίσθηση ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας.

Μόχλευση ψηφιακών τεχνολογιών: Οι ψηφιακές τεχνολογίες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και τα διαδικτυακά εργαλεία συγκέντρωσης κεφαλαίων μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο.  να προσεγγίσουν ευρύτερο κοινό, να αυξήσουν την προβολή τους και να συγκεντρώσουν κεφάλαια πιο αποτελεσματικά. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς Κ.Αλ.Ο. να δημιουργήσουν ισχυρότερες κοινότητες, να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους και να επιτύχουν τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά.