Εχθρική Αντιμετώπιση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος απέναντι στις ΚοινΣΕπ και τρόποι αντίδρασης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η εχθρική αντιμετώπιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι ένα σύνθετο ζήτημα που μπορεί να έχει διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη κατανόησης και εξοικείωσης με τον κλάδο, ρυθμιστικούς φραγμούς και αποστροφή κινδύνου.

Ένας τρόπος αντίδρασης σε αυτήν την κατάσταση είναι η οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και του τραπεζικού τομέα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω προσπαθειών υπεράσπισης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των οφελών και των δυνατοτήτων του τομέα.

Για παράδειγμα, οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα μπορούσαν να οργανώσουν εκδηλώσεις ή εργαστήρια για να εκπαιδεύσουν τους τραπεζίτες σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εργασίας τους και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία με τον κλάδο.

Ένας άλλος τρόπος αντίδρασης είναι η διερεύνηση εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, η μικροχρηματοδότηση και η κοινοτική χρηματοδότηση είναι όλες οι επιλογές που μπορεί να είναι πιο προσιτές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες οντοτήτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινότητας υποστηρικτών σε όλο τον κλάδο και να παρέχουν την τόσο αναγκαία πρόσβαση στο κεφάλαιο.

Η συνεργασία με άλλες οντότητες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μπορεί επίσης να είναι ένας ισχυρός τρόπος για την οικοδόμηση συλλογικής εξουσίας και τη μόχλευση πόρων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς για από κοινού αίτηση για χρηματοδότηση, την ανταλλαγή πόρων και εμπειρογνωμοσύνης και την υποστήριξη για αλλαγές πολιτικής που υποστηρίζουν τον τομέα στο σύνολό του.

Τέλος, μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα για να λογοδοτήσουν οι τράπεζες για τη μεταχείρισή τους προς οντότητες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την οργάνωση μποϊκοτάζ, διαμαρτυριών ή άλλων μορφών δημόσιας πίεσης για να επιστήσει την προσοχή στο θέμα και να απαιτήσει αλλαγή.

Τελικά, η οικοδόμηση ενός πιο περιεκτικού και υποστηρικτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος θα απαιτήσει συνδυασμό αυτών των στρατηγικών, μαζί με συνεχή διάλογο και συνεργασία μεταξύ φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και του τραπεζικού τομέα.