Γιατί υπάρχει εχθρική στάση από μερίδα του πολιτικού κόσμου στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ποιοι οι τρόποι επίλυσης τους ;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετοί λόγοι για μια εχθρική στάση από ορισμένες πολιτικές ομάδες απέναντι στις κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες. Ακολουθούν μερικές πιθανές εξηγήσεις:

Ιδεολογικές διαφορές: Οι κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες συνδέονται συχνά με αριστερές ή προοδευτικές πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με τις πεποιθήσεις πιο συντηρητικών ή δεξιών ομάδων. Αυτές οι διαφορές στην ιδεολογία μπορούν να οδηγήσουν σε δυσπιστία ή αντίθεση στα κοινωνικά και αλληλέγγυα οικονομικά μοντέλα.

Εταιρικά συμφέροντα: Οι κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες συχνά δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος έναντι των εταιρικών κερδών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών. Ορισμένες πολιτικές ομάδες μπορεί να επηρεάζονται από εταιρικά συμφέροντα και ως εκ τούτου να αντιτίθενται στις κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες.

Έλλειψη κατανόησης: Οι κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες μπορεί να είναι περίπλοκες και ποικίλες, περιλαμβάνοντας μια σειρά μοντέλων και προσεγγίσεων. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην κατανοούν πλήρως πώς λειτουργούν αυτά τα μοντέλα ή μπορεί να έχουν λανθασμένες αντιλήψεις για αυτά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σκεπτικισμό ή αντίθεση.

Πολιτική σκοπιμότητα: Ορισμένοι πολιτικοί μπορεί να αντιταχθούν στις κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες για πολιτικούς λόγους, όπως για να απευθυνθούν σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες ή να ευθυγραμμιστούν με τα συμφέροντα ισχυρών χορηγών ή υποστηρικτών.

Συνολικά, οι λόγοι για την αντίθεση στις κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες είναι πιθανώς πολύπλευροι και επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις προοπτικές και να εργαστούμε για την εξεύρεση κοινού εδάφους και λύσεων.