Ημερίδα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον Δήμο Πύλης Τρικάλων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:30π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές», στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πύλης. Συνδιοργανωτές της Ημερίδας είναι το ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο Δήμος Πύλης και το Norwegian Institute of Wood Technology.

H ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών», με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Μάριο Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή του ΑΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 στο πλαίσιο του Έργου «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας» του Προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση.

Στόχος του έργου είναι η πιλοτική δημιουργία ενός μηχανισμού «συνδυαστικής στήριξης» για την υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε ορεινές περιοχές, η οποία περικλείει τόσο τη γενικής φύσεως επιχειρηματική στήριξη όσο και την εξειδικευμένη συνδρομή των συμμετεχόντων ΑΕΙ/ΤΕΙ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής για νέες θέσεις εργασίας, τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, την υποστήριξη υπαρχόντων κοινωνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων, καθώς και των υφιστάμενων τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό της προσφοράς συνδυαστικής στήριξης, το προτεινόμενο έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιλοτικό μηχανισμό πλαισιωμένο από ειδικές δομές επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης Τρικάλων, που αποτελεί την περιοχή πιλοτικής ανάπτυξης του προτεινόμενου μηχανισμού, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη διατήρηση των ήδη υφιστάμενων και την άμβλυνση των φαινομένων αποκλεισμού των κοινοτήτων της περιοχής.

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι μία νέα μορφή άσκησης οικονομικής δραστηριότητας η οποία εμπνέεται από αξίες όπως, η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, η κοινωνική υπευθυνότητα, η δημοκρατική λήψη αποφάσεων και κυρίως το γεγονός ότι τους συμμετέχοντες δεν τους καθοδηγεί το κέρδος, αλλά τα κέρδη επανεπενδύονται προς όφελος της επιχείρησης και της κοινωνίας.

Μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το προτεινόμενο έργο αφορά άτομα που σκέφτονται καινοτόμες λύσεις για τα πιο επείγοντα κοινωνικά προβλήματα των ορεινών περιοχών, όπως η ανεργία και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η άμβλυνση των φαινομένων αποκλεισμού και οι κοινωνικές και εισοδηματικές ανισότητες.

Το έργο συντελεί στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων προσφέροντας νέες ιδέες για αλλαγή ευρείας κλίμακας στο οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο που επικρατεί στην περιοχή.

Η πρόταση εξασφαλίζει τη συμμετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, που με τη σειρά της συνδυάζει την αξιοποίηση ανενεργών ανθρώπινων πόρων στην περιοχή με τη μόχλευση των κοινωνικών αναγκών.

Η χρήση και μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε αντίστοιχες περιοχές και κοινωνικές ομάδες από τη Νορβηγία, θα αποτελέσουν επιπλέον βασικά εργαλεία κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων, και αντίστοιχη κινητοποίηση αναμένεται να υπάρξει και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή και του Δήμου στην περιοχή, δίνοντας παράλληλα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τοπική κοινωνία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Δρ. Μάριος Τρίγκας – Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. – Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

09.30 – 10.00 Προσέλευση – Εγγραφές
10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί  ημερίδας

ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δρ. Μάριος Τρίγκας – Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης – Νάκος Χρήστος

•  10.30 – 10.45    «Παρουσίαση του έργου ‘’ΑΙΘΗΚΟΣ – Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών». Δρ. Τρίγκας Μάριος – Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Επιστημονικός Υπεύθυνος
•  10.45 – 11.00    «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης». Δρ. Καραγκούνη Γλυκερία – Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
•  11.00 – 11.15    «Έρευνα αγοράς για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης». Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης – Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
•  11.15 – 11.30    « Το κοινωνικό κεφάλαιο στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης». Δρ. Παρταλίδου Μαρία – Επίκουρος Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας
•  11.30 – 11.45    «Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα». Ντέρη Δώρα – Νομικός
•  11.45– 12.15    Διάλειμμα – Καφές

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δρ. Γεώργιος Νταλός – Δρ. Μανούρας Αθανάσιος – Μπέκου Κωνσταντίνα

• 12.15 – 12.30    «H τοπική αγορά της Πύλης στην εποχή της κρίσης και του online shopρing». Μπέκου Κωνσταντίνα – Γεωπόνος Δήμου Πύλης
•  12.30 – 12.45    «Οι ευκαιρίες που δίνει το δάσος (WOOD AND NON WOOD PRODUCTS) ως μέσο απασχόλησης». Δρ. Γεώργιος Νταλός – Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
•  12.45 – 13.00    «Γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Προκλήσεις – ευκαιρίες – αποτελεσματική προβολή». Δρ. Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
• 13.00– 13.15    «Ασφάλεια και πιστοποίηση τοπικών παραδοσιακών τροφίμων». Δρ. Μανούρας Αθανάσιος – Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Δρ. Μαλισσιόβα Ελένη – Καθηγήτρια Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
• 13.15 – 13.30    «Η κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές». Δρ. Παπαδόπουλος Σεραφείμ – Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας
• 13.30-13.45    «Σύγχρονες, οικονομικές και αποτελεσματικές μέθοδοι προώθησης και προβολής προϊόντων – To Internet marketing για μικρές επιχειρήσεις». Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης – Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
• 13.45 – 14.15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
• 14.15 Λήξη εκδήλωσης

Σημειώνεται ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και επαγγελματίες του Δήμου Πύλης.

Πληροφορίες στον Επιστημονικά Υπεύθυνο, Δρ. Μάριο Τρίγκα 6974287874 και στα τηλέφωνα του Δήμου Πύλης 2434350315, Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης, κα. Μπέκου Κωνσταντίνα και στο  2434350317, Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κα Διαγωμά Βάϊα.