Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι η λύση για την ανάκαμψη της οικονομίας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην εργασία και την οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορούν ασφαλώς να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Αν και δεν είναι μια ενιαία λύση για όλους, το μοντέλο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι των καθαρά οικονομικών. Περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αμοιβαίες οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες που βασίζονται στην κοινότητα. Ο κύριος στόχος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι να δημιουργήσει βιώσιμες και δίκαιες μορφές οικονομικής οργάνωσης που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων.

Ακολουθούν μερικοί λόγοι για τους οποίους οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι άλλοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην ένταξη των ευάλωτων ομάδων:

Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συχνά επικεντρώνονται σε τομείς που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργους και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Παρέχοντας ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα όσων αντιμετωπίζουν εμπόδια στην παραδοσιακή αγορά εργασίας.

Κοινωνική Ένταξη: Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προωθεί την κοινωνική ένταξη δημιουργώντας χώρους όπου τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να συνεισφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία. Παρέχει πλατφόρμες για περιθωριοποιημένες ομάδες για να συμμετάσχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να αποκτήσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν. Αυτή η προσέγγιση ένταξης προωθεί την ενδυνάμωση και την κοινωνική συνοχή.

Τοπική Ανάπτυξη: Τα μοντέλα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συχνά δίνουν προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη, εστιάζοντας στις ανάγκες συγκεκριμένων κοινοτήτων και περιοχών. Με την επανεπένδυση των κερδών στις τοπικές οικονομίες, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να τονώσουν τις τοπικές επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες βάσης και να συμβάλουν στη συνολική ανάπτυξη της κοινότητας.

Βιωσιμότητα: Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία δίνει έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές, τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις και δίνουν προτεραιότητα στο δίκαιο εμπόριο και την υπεύθυνη κατανάλωση. Αυτές οι πρακτικές συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.

Ενώ οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν επιδείξει θετικά αποτελέσματα, δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η ένταξη των ευάλωτων ομάδων απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία να ευδοκιμήσει και να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη.