Θεματικό Εργαστήριο Δήμων Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής: Η εταιρική κοινωνική …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


EKO1
Πρόσκληση

Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

των Δήμων Μαρκόπουλου και Λαυρεωτικής

σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο (workshop) με θέμα:

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη

ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης»

την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30

Δημαρχείο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

(2ος όροφος)

Πλ. Δημοσθένους Σωτηρίου και Σκοπελίτη 1, Μαρκόπουλο

Το Θεματικό Εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσίαση των Συστημάτων Διαχείρισης Εταιρικής Ευθύνης ISO 26001 και SA 8000, παρουσίαση ευκαιριών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και παρουσίαση με ενέργειες προβολής «μικρού ή μηδενικού κόστους».

Το Θεματικό Εργαστήριο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής» και ειδικότερα της Δράσης 9, με τίτλο «Θεματικό Εργαστήριο με θέμα: Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής”, η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 :«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Δηλώσεις Συμμετοχής: κ. Μαριλία Δούβου

τηλ.: 2106897401, e-mail: debriefevents@gmail.com

www.topekoergasia.gr

Αφίσα ΕΚΟ 1


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.