ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Μια ολιστική ανάλυση της οικονομικής ανισότητας στην Ελλάδα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το ζήτημα των οικονομικών ανισοτήτων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι επιπτώσεις της υπήρξαν έντονες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανατρέποντας χρόνια σύγκλισης των συνθηκών διαβίωσης, με τη χώρα μας να βιώνει έντονα τις συνέπειες αυτής της κρίσης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η εξέταση ζητημάτων, όπως οι ανισότητες, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποκτούν αυξημένο ενδιαφέρον την περίοδο της κρίσης και τα ευρήματα των σχετικών εμπειρικών ερευνών μπορούν να βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό στον επιστημονικό, στον πολιτικό και στον κοινωνικό διάλογο. Η παρούσα έρευνα έχει ως απώτερο στόχο την ανάλυση και τη διερεύνηση των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με σκοπό να αναδειχθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι στη χώρα μας η οικονομική κρίση, που οδήγησε στην επιβολή Μνημονίων, προκάλεσε επιδείνωση της εισοδηματικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, καθώς και αύξηση της ανισοκατανομής εισοδήματος και της φτώχειας, κυρίως κατά τα πρώτα έτη της εμφάνισής της.

Ο επαναπροσδιορισμός της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης προβάλλουν ως επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών, τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και της κρίσης της πανδημίας COVID-19 που εμφανίστηκε από τις αρχές του 2020.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.