Καταπολέμηση του Αποκλεισμού – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ορισμένες ομάδες της κοινωνίας αντιμετωπίζουν διακρίσεις όχι μόνο στο χώρο εργασίας, αλλά και στην εξεύρεση εργασίας. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας, οι μειονότητες και οι μετανάστες, μεταξύ άλλων. Για να βοηθήσουν τις ομάδες αυτές, τα έργα του ΕΚΤ προωθούν μέτρα ενεργού ένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν μια σειρά βημάτων που τους συνοδεύουν στην πορεία προς την απασχόληση.

Ενώ πολλά άτομα που αναζητούν εργασία απαιτούν βοήθεια μόνο με τη μορφή νέων δεξιοτήτων ή πρακτικής άσκησης, τα πιο μειονεκτούντα άτομα χρήζουν πιο εντατικής υποστήριξης. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει «ολοκληρωμένες διαδρομές που οδηγούν στην απασχόληση», δηλαδή ατομική υποστήριξη για την εξεύρεση θέσης εργασίας ή τη βελτίωση της ευημερίας. Η παροχή συμβουλών για τις ατομικές ανάγκες και φιλοδοξίες μπορεί να ακολουθείται από βοήθεια για την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων, συνοδεία του συμμετέχοντα στην αναζήτηση εργασίας και την υποβολή αιτήσεων, και τέλος παροχή υποστήριξης στα επόμενα βήματα, συχνά σε συνεργασία με τον εργοδότη. Η καλύτερη πρόσβαση στις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και τη φροντίδα παιδιών μπορεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας αυτής. Πολλά έργα του ΕΚΤ υλοποιούν τέτοια μέτρα «ενεργού ένταξης».

Πολλά έργα του ΕΚΤ καταπολεμούν τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εξεύρεση εργασίας αλλά και στο χώρο εργασίας. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται η δημιουργία διαδρομών για την επανείσοδο και την επανένταξη στην απασχόληση για τις ομάδες που βιώνουν διακρίσεις, π.χ. σε έργα που συνεργάζονται με εργοδότες για τον εντοπισμό ευκαιριών εργασίας για γυναίκες με μικρά παιδιά.

Άλλα καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας ποικιλότητας στο χώρο εργασίας, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν επισκέψεις και εργαστήρια για νεαρούς μετανάστες που αναζητούν εργασία, στην τοπική αστυνομία και πυροσβεστική – με στόχο να λάβουν υπόψη τους το ενδεχόμενο μιας σταδιοδρομίας στις υπηρεσίες αυτές.

Τα έργα του ΕΚΤ βοηθούν πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και διακρίσεις. Μητέρες που προσδοκούν στην επιστροφή στην εργασία μετά τη γέννηση των παιδιών τους, αλλά των οποίων οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν είναι ευπρόσδεκτες στους εργοδότες. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με πολλά προσόντα που δεν προάγονται λόγω νεότερων υποψηφίων. Μετανάστες που δέχονται διακρίσεις από δυνητικούς εργοδότες, εργοδότες ή συναδέλφους. Άτομα με χρόνιες παθήσεις, ή άτομα που έχουν αποφυλακιστεί. Αυτές είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων που υποφέρουν από τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας – στο να βρουν μια θέση εργασίας, να τη διατηρήσουν και να εξελιχθούν σε αυτήν.

http://ec.europa.eu