Κεντρικός Δήμος της Περιφέρειας Αττικής αναζητάει Φορέα ΚΑλΟ για συνεργασία σε έργα Προστασίας Περιβάλλοντος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κεντρικός Δήμος της Περιφέρειας Αττικής αναζητάει Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας που ν’ αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Καταστατικό του φορέα θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα ότι σκοπός της λειτουργίας του είναι δράσεις με γνώμονα την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.

Αν Ο Φορέας σας ασχολείται με το αντικείμενο και πληρείτε τα αναφερόμενα κριτήρια στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια.

Ο λόγος που χρειάζεται ο φορέας αυτός είναι για να συμπράξει με φορέα του Δήμου που αιτείται, σε δράσεις που θα αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας του Δήμου, όπως την αναφέρει η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» της 28/12/2020, από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Η βιοποικιλότητα της Πρόσκλησης αναφέρει:

1. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.
2. Σχέδια διαχείρισης και δράσεις αντιμετώπισης ξενικών ειδών.
3. Βελτίωση και αύξηση γνώσης για τα αίτια μείωσης των επικονιαστών, ανάσχεση Πληθυσμιακής μείωσης των επικονιαστών, ενημέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την οικολογική σημασία των επικονιαστών.
4. Ανάπτυξη έργων Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων, οικοσυστημικών υπηρεσιών, και για τη βελτίωση της κατάστασης των κατακερματισμένων ενδιαιτημάτων.
5. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για τη διατήρηση γενετικών πόρων.
6. Προστασία, περίθαλψη και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής.
7. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις αλληλεπιδράσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ της άγριας ζωής και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τόσο σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στα είδη, όσο και με τις επιπτώσεις στο φυσικό κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς πληθυσμούς.

  • Από τα παραπάνω μπορούν να επιλεγούν κάποια και όχι απαραίτητα όλα.
  • Το ποσό της χρηματοδότησης είναι 50000 ευρώ.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της αίτησης ορίζεται η 31 Μαρτίου 2021.

Σημαντικός παράγοντας για την έγκριση της χρηματοδότησης είναι η αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα και δράσεις, του φορέα κοινωνικής υπηρεσίας που θα υποβάλει υποψηφιότητα για τη παραπάνω συνεργασία.

πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας