Κοινο Υπομνημα των Αναπτυξιακων Συμπραξεων στον Βρουτση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων συμφώνησαν ότι απαιτείται η διάθεση πόρων και ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων

Την αποστολή κοινού υπομνήματος στον υπουργό Εργασίας Ι.Βρούτση αποφάσισαν οι 31 Αναπτυξιακές Συμπράξεις από οκτώ περιφέρειες της χώρας, οι οποίες υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ, που απευθύνονται σε ανέργους και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, στην οποία συντονιστής εταίρος είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η επίτευξη του στόχου απασχόλησης των έργων αυτών, που είναι η επαγγελματική αποκατάσταση χιλιάδων ωφελουμένων ανέργων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε, ότι, με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας στη χώρα, καθίσταται σχεδόν αδύνατη η πλήρης επίτευξη του στόχου απασχόλησης λόγω της σημαντικότατης αδυναμίας των επιχειρήσεων να προσλάβουν ικανό αριθμό ανέργων, της απροθυμίας δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από τους ωφελούμενους λόγω, κυρίως, των δυσμενών υποχρεώσεων που δημιουργούνται, καθώς και της έλλειψης ικανοποιητικού πλαισίου ενίσχυσης έναρξης και λειτουργίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Για μια ακόμη φορά, επισημάνθηκε ότι, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επίτευξης του στόχου απασχόλησης των έργων αυτών και να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών κοινοτικών και εθνικών πόρων, απαιτείται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση μέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των έργων ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ.

Για τους παραπάνω λόγους, οι εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων συμφώνησαν ότι απαιτείται η διάθεση πόρων και ο σχεδιασμός χρηματοδοτικών εργαλείων για την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου διακριτού έργου προώθησης της απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης, καθώς και σύστασης και λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά ωφελούμενους έργων ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ, με στόχο να αυξηθούν σημαντικά τα ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης των ωφελουμένων ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, ο άμεσος σχεδιασμός και προκήρυξη προγράμματος start-up ενισχύσεων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω των υφιστάμενων Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013, πρόγραμμα επιχορήγησης καθώς και κίνητρα ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, όπως απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, φορολογικά κίνητρα, θεσμική επίλυση του τρόπου συνεργασίας των ΚΟΙΝΣΕΠ με φορείς του Δημοσίου και τους ΟΤΑ κλπ.

Για όλα τα παραπάνω, ζητείται η άμεση προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας, ώστε να υιοθετηθούν οι προτάσεις των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ, θεωρώντας ότι κοινός σκοπός Υπουργείου και Αναπτυξιακών Συμπράξεων αποτελεί η επίτευξη των στόχων των συγκεκριμένων έργων για την επαγγελματική αποκατάσταση χιλιάδων ανέργων και ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για την οποία συνεργάζονται εκατοντάδες φορείς σε τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα.