ΚοινΣΕπ και νέος Αναπτυξιακός Νόμος Παρέμβαση από τον Φίσκιλη Άγγελο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΚοινΣΕπ και νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Παρέμβαση από τον Φίσκιλη Άγγελο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορεών Κοινωνικής και Αλληλεγγυας Οικονομίας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι Ευχαριστώ την Διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την πρόσκληση αυτή για να παρουσιάσω την οπτική των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/16 γνωστές και ως ΚοινΣΕπ πάνω σε αυτό το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

Εκπροσωπώ την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που αριθμεί άνω των 170 επιχειρήσεων του κλάδου από όλη την Ελλάδα και τις άνω των 500 επιχειρήσεων που έχουμε βοηθήσει στην δημιουργία και συμβουλευτική τους εδώ και 9 χρόνια.

Αναζητώντας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» εντόπισα μόνο σε 2 σημεία αναφορά στους Φορείς αυτούς ενώ θα έπρεπε εκ της φύσεως και της ιδιαιτερότητας της σύστασης των μελών που τους διέπει να υπήρχε ειδική αναφορά στο πως θα ενταχθούν στα διάφορα προγράμματα που προβλέπει αυτό το σχέδιο νόμου.

Και εξηγούμαι σε ποιο σημείο εδράζεται η ένσταση μας γενικά στα διάφορα προγράμματα που μας περιλαμβάνουν ως ωφελούμενους αυτών των δράσεων.

Το πρόβλημα που υπάρχει δεν είναι το κατώτερο ποσό επένδυσης και στο αν μια ΚοινΣΕπ μπορεί να το φτάσει αλλά η όλη διαδικασία από την στιγμή της έγκρισης του επενδυτικού πλάνου μέχρι την πρώτη εκταμίευση που μπορεί να περάσει ικανό χρονικό διάστημα

Στο Άρθρο 24 με τίτλο Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων διαβάζουμε …

δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Εδώ υπάρχει η ένσταση μας καθώς πολλά τραπεζικά ιδρύματα μας δημιουργούν αξεπέραστα προβλήματα και δεν μας αναγνωρίζουν σαν κλασικές επιχειρήσεις αλλά πολλές φορές σαν αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και πολλές φορές έχουν άγνοια του σχετικού νόμου 4430/16. Υπάρχει δε τραπεζικό κατάστημα που του εζητήθη από ΚοινΣΕπ εγγυητική επιστολή αξίας 3000 ευρώ με την αντίστοιχη κατάθεση ποσού και η Τράπεζα ούτε την εγγυητική επιστολή εκδίδει ούτε τα χρήματα επιστρέφει.

Από την άλλη και τελειώνοντας την παρουσία μου και ευχαριστώντας την επιτροπή για την πρόσκληση θέλω να σας τονίσω και ενημερώσω ότι οι ΚοινΣΕπ είναι μικρές επιχειρήσεις εκ συστάσεως τους με ανύπαρκτη κεφαλαιακή επάρκεια και αδυνατούν τόσο να δαπανούν ποσά και κατόπιν να εισπράττουν όσο και να έχουν επαρκή στήριξη όπως ανέφερα ποιο πάνω από το κλασικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της Χώρας μας. Έτσι λοιπόν η πρόταση μας είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός η Escrow Account που προέβλεπε η υπ’ αριθμόν 62550/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738) και ο οποίος διευκολύνει και απλοποιεί την ρευστότητα και την εγγυοδοσία

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εν γένη αναπτυξιακών προγραμμάτων πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση σας αυτή και είμαι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για επιπλέον ενημέρωση και συζήτηση περί των προβλημάτων που μας αφορούν και έχουν σχέση με το σύνολο της παρουσίας μας στο επιχειρειν.