ΕΚΤΑΚΤΟ Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους 2019.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ενημέρωση από την Διεύθυνση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Τμήμα Παρακολούθησης Και Έλεγχου Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας. {Αφορά ΚοινΣΕπ που έλαβαν ΑΦΜ έστω και λίγες ημέρες εντός του 2018} Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή όλων των αιτήσεων που αφορούν στην έκδοση του Πιστοποιητικού Μέλους για το έτος 2019 γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στο σύνδεσμο kalo.yeka.gr.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 1 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και το άρθρο 16, παρ. 4 και 5 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 61621/Δ5.2643/2017 (ΦΕΚ 56/Β/18-01-2017) η υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους γίνεται σε ετήσια βάση, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται, σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση μη-υποβολής μέχρι σήμερα αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους 2019, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εάν θέλετε την βοήθεια μας για την υποβολή του ως άνω υλικού δείτε εδώ.