Κοινωνική οικονομία: Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν μπορεί να κάνουν λάθος!


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
To αμοιβαίο πλεονέκτημα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα

Το συνέδριο της EESC (European Economic and Social Committee (link is external), Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ΕΟΚΕ) με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία και το 2020» (The Social Economy and 2020), στις 3 Οκτωβρίου του 2012, ξεκίνησε με ένα ενδιαφέρον μάθημα οικονομίας από τον καθηγητή Luigino Bruni (link is external) του πανεπιστημίου Milan-Bicocca.

Η κοινωνική οικονομία, είπε, παράγει οικονομική αξία, διότι βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους. Αυτό είναι συνδεδεμένο με την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος (link is external) (comparative advantage), κατά τον οικονομολόγο David Ricardo (link is external).

Αυτό που είναι προϋπόθεση του εμπορίου είναι η επ’ ωφέλεια και για τα δύο μέρη, όταν δηλαδή το κόστος για την παραγωγή διαφόρων αγαθών έχει διαφορετική αξία για τα συμβαλλόμενα μέρη – όχι μόνο όταν το κόστος είναι φθηνότερο για το ένα εμπορικό μέλος έναντι του άλλου. Έτσι, ακόμη και όταν το ένα μέρος μπορεί να παράγει τα πάντα φθηνότερα (Κίνα;), εξακολουθεί να είναι καλό να συναλλάσσεται με άλλους. Ο καθ. Bruni μετέφερε αυτό το σκεπτικό στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.

Αν βάλουμε τους ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία, τότε όλοι στην κοινωνία επωφελούνται. Ο καπιταλισμός βασίζεται στο ατομικό συμφέρον, αλλά αντίθετα η δύναμη της κοινωνικής οικονομίας είναι ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη επωφελούνται: υπηρετείται το κοινό καλό.

Όλες οι πρόσφατες κοινωνικές καινοτομίες, όπως η μικροπίστωση (microcredit (link is external)), το δίκαιο εμπόριο (fair trade (link is external)) και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί (social co-operatives (link is external)) στηρίχθηκαν σε αυτή την αρχή. Χωρίς αυτή τη λογική του αμοιβαίου οφέλους, δεν γίνεται επιχειρηματικότητα, αλλά «assistentialism» (ενίσχυση/επιχορήγηση/παρεμβατικότηταα) – αυτό στηρίζει την εξάρτηση, αλλά δεν βελτιώνει πραγματικά τίποτα. … διαβάστε εδώ την συνέχεια