Κοινωνική Οικονομία: Πόροι 160 εκατ. ευρώ -50 συνεταιριστικές επιχειρήσεις το μήνα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα προγράμματα αλλά και τα οφέλη από την κοινωνική οικονομία και τη δημιουργία συνεταιριστικών εταιρειών, παρουσιάζει με ενημερωτικό σημείωμα του, το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Ειδικότερα:

Τι είναι Κοινωνική Οικονομία

Η κοινωνική οικονομία είναι η συνεργατική-συνεταιριστική επιχειρηματικότητα που δεν έχει ως μοναδικό σκοπό το κέρδος. Η ανάπτυξη της ΚΑΛΟ αποσκοπεί στην κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών των μελών και των εργαζομένων των συνεταιρισμών, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Είναι ένας τρίτος τομέας της οικονομίας ο οποίος δεν ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα – δεν υποκαθιστά το κράτος, αλλά εισάγει διαφορετικό τρόπο παραγωγής, έχοντας ως θεμελιώδη αρχή τη συλλογικότητα.

Ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών αναπτύσσεται για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες που οι άλλοι δύο τομείς αδυνατούν αλλά και για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

H Κοινωνική Οικονομία απευθύνεται στους νέους που έχουν ιδέες και προσόντα και δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν και αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό (brain drain)

Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχουν απηυδήσει με το ευέλικτο καθεστώς εργασίας και θέλουν να επιλέξουν έναν άλλο τρόπο παραγωγής

Η Κοινωνική Οικονομία δεν είναι άλλη μια προνοιακή πολιτική για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες

Δεν είναι ακόμα ένας τομέας που αναπτύσσεται για να υποκαταστήσει το κράτος

Δεν είναι πρόγραμμα δημιουργίας προσωρινών και επισφαλών θέσεων εργασίας

Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με στόχο η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 10% της οικονομικής δραστηριότητας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σήμερα η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα αποτελεί το πολύ το 1% του συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας.

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να εργαζόμαστε, να παράγουμε, να καταναλώνουμε. Ο τρόπος αυτός βασίζεται στις αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της προώθησης του συλλογικού καλού και όχι του ατομικού κέρδους.

Στον χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας το υποκείμενο υπερβαίνει το «εγώ» και προτάσσει το «εμείς».

Για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και την ανάδειξή της σε ένα εναλλακτικό μοντέλο παραγωγής τον περασμένο Οκτώβριο ψηφίστηκε, με ευρεία πλειοψηφία, ο νόμος 4430/2016 για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

Τι κάνει ο νόμος

— Καταρχάς θεσμοθετεί για πρώτη φορά ως νομικό πρόσωπο τον συνεταιρισμό εργαζομένων

— Ανοίγει το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, πέραν των γνωστών μέχρι σήμερα ΚΟΙΝΣΕΠ.

— Με το νέο θεσμικό πλαίσιο φορέας κοινωνικής οικονομίας είναι κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί με βάση τις εξής αρχές:

Δημοκρατική λειτουργία: «ένα μέλος μία ψήφος»

Κανόνες στη διανομή κερδών: Το 35% μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν να κρατήσουν αυτό το ποσοστό για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 5% αποθεματικό στην επιχείρηση
το υπόλοιπο επενδύεται υποχρεωτικά είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

— Βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ορίζεται συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ μελών και εργαζομένων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή συνεταιρισμό εργαζομένων. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ..

Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημέ- νης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Με αυτό τον τρόπο δεν μετατρέπονται οι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας σε άτυπα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας.

Τίθεται όριο μεταξύ ανώτερου και κατώτερου μισθού 3 προς 1. Δηλαδή ο υψηλότερος μισθός μπορεί να είναι έως τρεις φορές μεγαλύτερος σε σχέση με των κατώτερο.

Ο νόμος προβλέπει ότι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα πρέπει, εντός τριετίας, το 35% των εσόδων της να προέρχεται από δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτή την πρόβλεψη διασφαλίζουμε να μην δημιουργούνται κρατικοδίαιτες ΚΟΙΝΣΕΠ

-Απλοποιεί τις διαδικασίες για τη σύσταση φορέων ΚΑΛΟ, καθιστώντας το Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ υπηρεσία ΓΕΜΗ

-Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά τη ψήφιση του νόμου καταγράφεται μία δυναμική στον χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του Ν 4430/2016 και σε διάστημα 4 μηνών κατατέθηκαν στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, 281 νέες αιτήσεις από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με άλλα λόγια, κάθε μήνα δημιουργούνται 50 νέα Κοινωνικά Συνεταιριστικά Εγχειρήματα.

Ο αριθμός των αιτήσεων δείχνει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί μετά τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή θεωρεί την ΚΑΛΟ οριζόντια προτεραιότητα. Η σημασία της ΚΑΛΟ επικοινωνήθηκε στο κοινό μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες έκανε παρουσίαση η Αν. Υπουργός, Ράνια Αντωνοπούλου με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συνεργατών (νομικοί και φοροτεχνικοί) και σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια, δήμους και περιφέρειες.

Πως θα υποστηρίζεται η ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Εξασφαλίζουμε πόρους για την Κοινωνική Οικονομία: τουλάχιστον 161.000.000 ευρώ θα διατεθούν την επόμενη περίοδο για να βοηθηθούν τα εγχειρήματα στο ξεκίνημά τους. (σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, δικτύωση)

Συστήνουμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας (πόροι: εθνικοί, κοινοτικοί, ιδιωτικές επενδύσεις). Το Ταμείο θα υποστηρίζει αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Δημιουργούμε δομές ανά περιφέρεια για ενημέρωση και υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Δίνουμε φορολογικά κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας τους).