Κοινωνική οικονομία: Το Συμβούλιο της ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σήμερα, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μια σύσταση για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για την κοινωνική οικονομία, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, ιδίως όσον αφορά την εργασιακή και κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Και όμως υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στα κράτη μέλη μας και σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η κοινωνική οικονομία, προκειμένου να βελτιώσουμε τις απαντήσεις μας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Yolanda Díaz Perez, υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας της Ισπανίας

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη: η προστιθέμενη αξία της κοινωνικής οικονομίας

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Στην πρώτη σύσταση του Συμβουλίου για την κοινωνική οικονομία, συνιστάται στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στα εξής:

 • διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ιδίως για ευάλωτες ή υποεκπροσωπούμενες ομάδες
 • προώθηση της κοινωνικής ένταξης, παρέχοντας προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας
 • τόνωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση
 • προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

Υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον για φορείς κοινωνικής οικονομίας

Οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και όχι απλώς στο κέρδος. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι συνήθως πιο δύσκολη για αυτούς από ό,τι για άλλες επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη σύσταση, η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές και οι δημόσιες συμβάσεις, η αποτελεσματική χρήση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και ένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο είναι εξίσου ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. 

Ιστορικό

Η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει 13,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, παρέχοντας θέσεις εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητας, προάγοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή, προωθώντας την κοινωνική καινοτομία και προάγοντας τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτά τα μέτρα υποστηρίζουν τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τους σχετικούς στόχους για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας.

Με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σήμερα, η σύσταση θα εγκριθεί επίσημα σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Μόλις εγκριθεί η πρόταση, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να υιοθετήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την κοινωνική οικονομία.

Οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις και ιδρύματα. Η κύρια κοινή αρχή τους είναι ότι δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους, καθώς και στους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, έναντι του κέρδους. Η κοινωνική οικονομία συμβάλλει στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίσης τονώνει τη δίκαιη και βιώσιμη κοινωνικοοικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, βελτιώνοντας την κοινωνική και εδαφική συνοχή στα κράτη μέλη. Προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία, είναι ζωτικής σημασίας ένα ευνοϊκό πλαίσιο.

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τομείς και συμμετέχουν σε αυτή 2,8 εκατομμύρια οντότητες στην ΕΕ, οι οποίες απασχολούν περίπου 13,6 εκατομμύρια εργαζομένους Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2022, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κοινωνική οικονομία υπογράμμισε την υπεροχή των ανθρώπων, καθώς και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών σκοπών έναντι του κέρδους στην κοινωνική οικονομία. Ωστόσο, μετά την έγκριση του ψηφίσματος η κατάσταση άλλαξε καθώς βιώνουμε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, κρίσης όσον αφορά το κόστος ζωής και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των συνθηκών του πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας είναι επίκαιρη. Θα ενισχύσει την ορατότητα της κοινωνικής οικονομίας και των αρχών που την διέπουν (αλληλεγγύη, κοινωνική ένταξη και κοινωνικές επενδύσεις) και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον για την άνθηση της κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης πρόσβασης στις αγορές και τη χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

 • 1.Πώς σχεδιάζουν το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια σε αυτό, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η κοινωνική οικονομία, ιδίως μεταξύ των νέων και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023; Ποια απτά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής μετά την έγκριση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία;
 • 2.Πώς προωθούν τα κράτη μέλη ένα ευρύτερο πεδίο συλλογικών διαπραγματεύσεων σε οντότητες της κοινωνικής οικονομίας;
 • 3.Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής για την κοινωνική οικονομία;
 • 4.Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να προωθήσει περαιτέρω τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες υποχρεώσεις;
 • 5.Ποια μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε χώρες όπου η ανάπτυξή της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο;
 • 6.Πώς προτίθενται το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις γυναίκες, και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;
 • 7.Πώς προτίθενται τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την κοινωνική οικονομία στις σχετικές πολιτικές, στα προγράμματα και τις πρακτικές; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγικές για την προώθηση της εξαγοράς επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους;
 • Κατάθεση: 4.10.2023
 • Λήξη προθεσμίας: 5.1.2024