Κύπρος ψήφιση νόμου για κοινωνικές επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σε μια  ιδιαίτερα δύσκολη για την κοινωνία και την οικονομία περίοδο το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να εγκρίνει μια σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσα από την ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου για σύσταση Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που άρχισε το 2015 από τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων και διαφανών κριτηρίων για ορισμό κοινωνικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει ως βασικό άξονα την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της κοινωνικής αποστολής των επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διέπονται από τρία βασικά γνωρίσματα: την κοινωνική διάσταση, την επιχειρηματική διάσταση και το συμμετοχικό τρόπο διοίκησης μέσω ενός μοντέλου διοίκησης ο οποίος χαρακτηρίζεται ως διαφανής, συμμετοχικός και δημοκρατικός», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Πρωτοβουλίες για προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, επισημαινεται, έχουν αναληφθεί από αρκετά κράτη μέλη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσδίδει δυναμική στην ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση του τομέα, με τη θέσπιση σχετικών νομοθεσιών και συμπληρωματικών κανονιστικών/ρυθμιστικών μηχανισμών.

Με την έγκριση του νομοθετικού πλαισίου και των μέτρων στήριξης που θα επεξεργαστεί η κυβέρνηση για ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,  σε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνεται παράλληλα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύουν αποκλειστικά στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Αρμόδια αρχή για τη δημιουργία και τήρηση του Μητρώου Εγγραφής των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, σε πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης με την Βουλή των Αντιπροσώπων, ορίστηκε ο Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Νόμο καθώς και τη σχετική τεχνογνωσία της εν λόγω υπηρεσίας.

«Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες τις πολιτείας σε αυτούς τους εξαιρετικά κρίσιμους και οικονομικά δυσμενείς καιρούς που διανύουμε, η θεσμοθέτηση της κοινωνικής επιχείρησης έρχεται να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, ενεργώντας ως μοχλός  επίλυσης  πολλών υφιστάμενων και χρόνιων  κοινωνικών προβλημάτων,  όπως  η  ανεργία  και  ο κοινωνικός  αποκλεισμός,  από  την  αγορά  εργασίας  και  την  κοινωνία εν γένει, των μη  προνομιούχων ατόμων προωθώντας την εργασιακή ενσωμάτωσή τους», τονίζεται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δια μέσω αυτού του καινοτόμου θεσμού, τόσο η κοινωνική επιχειρηματικότητα όσο και η κοινωνική οικονομία αποκτούν ενισχυμένη δυναμική παρέχοντας καινοτόμες απαντήσεις στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, προωθώντας παράλληλα τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών και την εδαφική συνοχή.