Μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αυτή η εργασία δημοσιεύεται

υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι απόψεις που εκφράζονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις του Οργανισμού ή των κυβερνήσεων των χωρών-μελών του.

Το έργο αυτό και κάθε χάρτης που περιλαμβάνεται στο παρόν είναι με την επιφύλαξη του καθεστώτος ή της κυριαρχίας επί οποιουδήποτε εδάφους, με την οριοθέτηση των διεθνών συνόρων και των ορίων και με το όνομα της κάθε εδαφικής έκτασης, πόλης ή περιοχής.

1. Σημείωση από την Τουρκία: Οι πληροφορίες στο παρόν αναφορικά με την “Κύπρο” σχετίζονται με το νότιο τμήμα του νησιού. Δεν υπάρχει ενιαία αρχή που εκπροσωπεί τόσο τους Τούρκους όσο και τους Έλληνες Κυπρίους στο νησί. Η Τουρκία αναγνωρίζει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ). Μέχρι να επιτευχθεί διαρκής και δίκαιη λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία θα διατηρήσει τη θέση της σχετικά με το “Κυπριακό ζήτημα».

2. Σημείωση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγνωριστεί από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών, με εξαίρεση την Τουρκία. Οι πληροφορίες σε αυτό το κείμενο αφορούν την περιοχή κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου. (download)