Με αφορούν εμένα και την επιχείρησή μου οι Kανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται από 25 Μαΐου 2018;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εφόσον η επιχείρησή σας διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων ή τρίτων, είναι δεσμευτικό η επεξεργασία αυτή να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων που έχει ξεκινήσει να ισχύει από 25 Μαΐου 2018.

Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίησής της διαχειρίζεται διαφορετικά δεδομένα, μερικές φορές μάλιστα εξαιρετικά ευαίσθητα, η δημοσιοποίηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει ζημία στα υποκείμενά τους. Πλέον, άπαντες οφείλουν να καταστούν συμβατοί με τον νέο αυτό κανονισμό ώστε να πιστοποιήσουν πως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων αυτών.

Η εταιρεία που επεξεργάζεται τα δεδομένα, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους μηχανογράφησης και τους λοιπούς αρμόδιους κάθε τμήματος οφείλει να διασφαλίσει την ασφάλεια των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων και την λήψη μέτρων κατάλληλων ανάλογα με το είδος αυτών και την ίδια την επιχείρηση που τα επεξεργάζεται.

Η διεξαγωγή μιας αξιολόγησης κινδύνου θα βελτιώσει την κατανόηση από την επιχείρησή σας των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την κατάλληλη διαχείριση των δεδομένων τα οποία μπορεί να βρίσκονται διαθέσιμα τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις που αποτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία εμπίπτουν στον νέο κανονισμό και υποχρεώνουν τους επεξεργαστές τους να συμμορφωθούν:

–    Στοιχεία μισθοδοσίας
–    Τραπεζική λογαριασμοί εργαζομένων ή τρίτων
–    Οικονομικά στοιχεία
–    Ηλεκτρονικές καταγραφές φωνής ή εικόνας (π.χ. κάμερες παρακολούθησης ή μαγνητοφώνηση κλήσεων)
–    Ιατρικά, θρησκευτικά, και άλλα ευαίσθητα δεδομένα

Κρίνεται απαραίτητη η επιλογή ενός αρμόδιου συνεργάτη ο οποίος θα σας καθοδηγήσει στην κατάλληλη υιοθέτηση ενεργειών πρόληψης και συναίνεσης επεξεργασίας δεδομένων. Μια τέτοια ενέργεια θα εξασφαλίσει αφενός την αποφυγή κατά το δυνατόν κινδύνου από ενδεχόμενη διαρροή, αφετέρουθα ενισχύσει την εικόνα υπευθυνότητας της επιχείρησης προς τρίτους.

Δυστυχώς, οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν κατάλληλα προετοιμαστεί, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού οι οποίες ήδη έχουν ενεργοποιηθεί κατάλληλα.Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε εξαιρετικά μεγάλη εισροή επιστολών αποδοχής των νέων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων εκ μέρους αλλοδαπών εταιρειών προς Ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές καταδεικνύουν την σπουδαιότητα και τον αντίκτυπο που έχει ο νέος κανονισμός στον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο.

http://www.capital.gr