ΜΗΤΡΩΟ ΚΑλΟ Ενημέρωση σχετικά με τις Τροποποιήσεις Καταστατικών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά:

α) με την διαδικασία εγγραφής νέων Φορέων με χρήση των νέων Προτύπων Καταστατικών και
β) με την ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στα μέλη υφιστάμενων Φορέων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Η εξέταση αιτήσεων εγγραφής από το Τμήμα Μητρώου συνεχίζεται κανονικά, παρά την αλλαγή των υποδειγμάτων-προτύπων Καταστατικών. Δεν απαιτείται η επανυποβολή καταστατικού για όσες αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
  • Για την ενημέρωση του Μητρώου σχετικά με τις αλλαγές στα μέλη των Κοιν.Σ.Επ και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, δεν απαιτείται πλέον τροποποίηση του Καταστατικού, ούτε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των νέων μελών περί μη συμμετοχής σε άλλη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ (ή Συν.Εργαζομένων) με ίδια δραστηριότητα, καθώς ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι εφικτός τεχνικά από την Υπηρεσία μας.
  • Οι αλλαγές μελών, μετά την έγκριση από την Υπηρεσία, επικαιροποιούν την εικόνα του Φορέα στο Μητρώο και συνεπώς ανά πάσα στιγμή είναι διαθέσιμα στον Φορέα τα στοιχεία των μελών του. Η Υπηρεσία μας, μετά την έγκριση των αλλαγών, εκδίδει και αποστέλλει στον Φορέα για κάθε νόμιμη χρήση Βεβαίωση Σύνθεσης Μελών Φορέα.
  • Τέλος, η εξέταση των αιτήσεων τροποποίησης Καταστατικού που αφορούν αλλαγές μελών και βρίσκονται σε εκκρεμότητα εξετάζονται κανονικά από την Υπηρεσία μας και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους με βάση τη νέα διαδικασία.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.
mitrwokoin@ypakp.gr