Μικρά Μυστικά και Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Δημιουργία Διαχείριση και Λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία, η διαχείριση και η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει ένα μείγμα επιχειρηματικής οξυδέρκειας, κοινωνικής ευθύνης και αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Ακολουθούν μερικά λεπτομερή μυστικά και συμβουλές που θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία:

1. Καθαρό όραμα και αποστολή:

 • Ξεκινήστε με ένα καλά καθορισμένο όραμα και αποστολή που περιγράφει το σκοπό, τους στόχους και τις αξίες του συνεταιρισμού.
 • Διατυπώστε ξεκάθαρα το κοινωνικό πρόβλημα που σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε μέσω του συνεταιρισμού σας.

2. Έρευνα αγοράς:

 • Διεξάγετε ενδελεχή έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές του κοινού-στόχου σας.
 • Προσδιορίστε τον ανταγωνισμό σας και αναλύστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του.

3. Στρατηγικός Σχεδιασμός:

 • Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει τους στόχους, τις στρατηγικές, τις οικονομικές προβλέψεις και τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες του συνεταιρισμού σας.
 • Περιγράψτε πώς ο συνεταιρισμός σας θα επιτύχει τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους οικονομικούς στόχους του.

4. Νομική δομή:

 • Επιλέξτε μια κατάλληλη νομική δομή για τον συνεταιρισμό σας, ο οποίος θα μπορούσε να είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, συνεταιρισμός εργαζομένων, συνεταιρισμός καταναλωτών ή υβριδικό μοντέλο.
 • Εγγράψτε τον συνεταιρισμό ακολουθώντας όλες τις νομικές απαιτήσεις στη δικαιοδοσία σας.

5. Ισχυρή ηγεσία και ομαδική εργασία:

 • Συγκεντρώστε μια διαφορετική ομάδα με συμπληρωματικές δεξιότητες και κοινό πάθος για την αποστολή του συνεταιρισμού σας.
 • Η αποτελεσματική ηγεσία, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

6. Δέσμευση μέλους:

 • Εάν ο συνεταιρισμός σας περιλαμβάνει μέλη, εξασφαλίστε την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Επικοινωνήστε τακτικά με τα μέλη για να διατηρήσετε τον ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους.

7. Βιωσιμότητα και αντίκτυπος:

 • Καθορίστε σαφείς μετρήσεις για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα του συνεταιρισμού σας.
 • Να αξιολογείτε τακτικά και να αναφέρετε τις θετικές αλλαγές που φέρνει ο συνεταιρισμός σας στην κοινότητα.

8. Οικονομική Διαχείριση:

 • Διατηρήστε ένα σταθερό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Διαφοροποιήστε τις ροές εσόδων για να μειώσετε την εξάρτηση από μία μόνο πηγή εισοδήματος.

9. Μάρκετινγκ και επωνυμία:

 • Αναπτύξτε μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που αντανακλά τις αξίες του συνεταιρισμού σας και έχει απήχηση στο κοινό-στόχο σας.
 • Χρησιμοποιήστε τόσο παραδοσιακές όσο και ψηφιακές στρατηγικές μάρκετινγκ για την ευαισθητοποίηση και την προσέλκυση πελατών.

10. Καινοτομία και προσαρμοστικότητα: – Μείνετε ανοιχτοί στην καινοτομία και προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς και στις ανάγκες της κοινότητας. – Αναζητείτε συνεχώς τρόπους βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και της λειτουργικής σας αποτελεσματικότητας.

11. Συμμετοχή της Κοινότητας: – Δημιουργήστε ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινότητα, τις ΜΚΟ, τους κυβερνητικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. – Συμμετέχετε σε κοινοτικές εκδηλώσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού σας.

12. Διαφανής Επικοινωνία: – Προώθηση της ανοιχτής και διαφανούς επικοινωνίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. – Οικοδομήστε εμπιστοσύνη μοιράζοντας τις επιτυχίες, τις προκλήσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

13. Συνεχής Μάθηση: – Ενθαρρύνετε μια κουλτούρα συνεχούς μάθησης μεταξύ των μελών της ομάδας σας. – Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις του κλάδου, τα κοινωνικά ζητήματα και τις βέλτιστες πρακτικές.

14. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακή παρουσία: – Αξιοποιήστε τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσετε μια διαδικτυακή παρουσία και να συνδεθείτε με ένα ευρύτερο κοινό. – Μοιραστείτε ιστορίες, μαρτυρίες και ενημερώσεις που υπογραμμίζουν τον κοινωνικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού σας.

15. Επεκτασιμότητα και αναπαραγωγή: – Αναπτύξτε διαδικασίες και συστήματα που μπορούν να αναπαραχθούν εάν σκοπεύετε να επεκταθείτε σε νέες τοποθεσίες ή αγορές. – Βεβαιωθείτε ότι οι αξίες και ο αντίκτυπος του συνεταιρισμού σας παραμένουν συνεπείς κατά τη διάρκεια της επέκτασης.

Θυμηθείτε, η οικοδόμηση μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. Είναι ένα ταξίδι που απαιτεί ισχυρή δέσμευση τόσο για την επιχειρηματική αριστεία όσο και για τη θετική κοινωνική αλλαγή. Να αξιολογείτε τακτικά την πρόοδό σας, να προσαρμόζετε τις στρατηγικές σας και να παραμένετε πιστοί στην αποστολή και τις αξίες του συνεταιρισμού σας.