Νέες µέθοδοι (αυτο)χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση ανέδειξε, ανάµεσα στα άλλα, και τα προβλήµατα στη χρηµατοδότηση των Ιδρυµάτων Πρόνοιας, αφού οι αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες και η ίδια η κατώτερη χρηµατοδότηση εµφάνισαν λειτουργικά προβλήµατα στην ανεµπόδιστη παροχή των υπηρεσιών τους σε πολύ ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού.

images

ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα προβλήµατα αυτά αναπτύχθηκε µια νέα προσέγγιση στο θέµα. Η ενεργοποίηση των εσωτερικών οικονοµικών δυνάµεων των ιδρυµάτων και η δηµιουργία πόρων µέσα από την υφιστάµενη λειτουργία τους – που τις περισσότερες φορές ταυτίζεται µε το κοινωνικό τους έργο.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ αυτή αποσκοπεί στο να δηµιουργηθεί ένας φορέας που θα αναλάβει το έργο της ανάδειξης, της οργάνωσης, της λειτουργίας και των συνεργιών όλων των δυνατοτήτων των ιδρυµάτων, της εµπορικής αξιοποίησής τους σε σύνδεση µε την αγορά (έτσι ώστε οι πόροι που θα συγκεντρωθούν, χρηµατικοί ή αγαθά, να επιστραφούν στα ιδρύµατα για την κάλυψη των αναγκών τους).

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ΣΕ ένα ίδρυµα που παρέχει ειδική αγωγή ή εκπαίδευση µπορεί να παράγονται προϊόντα που µπορούν να πωληθούν στην αγορά προκειµένου να εισπραχθούν σηµαντικά ποσά που θα καλύψουν µέρος των λειτουργικών δαπανών του.

ΤΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ από µόνα τους αδυνατούν να εκµεταλλευτούν τέτοιες δυνατότητες για λόγους ουσιαστικούς, πρακτικούς και καταστατικούς.

ΕΚΕΙ ΕΓΚΕΙΤΑΙ η δική µας παρέµβαση ως Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης των Ιδρυµάτων Πρόνοιας: να συµβάλουµε στην ανάδειξη και προώθηση προϊόντων και αγαθών που παράγουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες – από αγροτικά προϊόντα µέχρι έργα τέχνης. Στόχος είναι η παρουσίαση νέων µεθόδων (αυτο)χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων – συµπληρωµατικά προς την κρατική που συνεχώς περιορίζεται.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ σχέδιό µας στο υπ. Εργασίας τύχαµε της αµέριστης υποστήριξης του υπουργού και του υφυπουργού, καθώς και του τµήµατος Κοινωνικής Οικονοµίας, αφού τα ΑµεΑ, πλαισιωµένα από άλλες κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες της Agenda 2020, αποβλέπουν στην κοινωνική τους ένταξη και στη συνεισφορά τους στο µέτρο των δυνατοτήτων που η ίδια η κοινωνία και η πολιτεία µπορούν να εξασφαλίσουν.

ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ η Γνώµη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, η πρότασή µας αποτελεί µια πολυσυλλεκτική και ευρηµατική στρατηγική ενεργού ένταξης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονοµίας.

ΑΥΤΑ ΤΑ Χριστούγεννα, λοιπόν, συνεργαστήκαµε για τη δηµιουργία του πρώτου πιλοτικού σχεδίου «ελεγχόµενου αποτελέσµατος», σύµφωνα και µε τη γνώµη που µας ενεχυρίασε pro bono η Deloitte, µε τους διοργανωτές του Christmas Star στη ∆ΕΘ HELEXPO. Εκδήλωση κατά την οποία οι διοργανωτές του παιδότοπου «Τα Αηδονάκια» -τους οποίους και ευχαριστούµε παραχωρούν δωρεάν χώρο σε 35 Ιδρύµατα της Πρόνοιας για ταχριστουγεννιάτικα bazaar τους, δίνουν δωρεάν εισιτήριο εισόδου σε όλα τα παιδιά όλων των ιδρυµάτων και σε έναν συνοδό γονέα, επιστρέφουν µέρος των εισιτηρίων και των χορηγιών στα ιδρύµατα για την οικονοµική τους ενίσχυση και επιτρέπουν στην Deloitte να µετρήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο της εκδήλωσης, δηλαδή «ποιος ωφέλησε ποιον» και τι κοινωνικό κέρδος είχε η κοινωνία.

ΚΑΤΑ ΤΗ διάρκεια της εκδήλωσης, από 12 ∆εκεµβρίου µέχρι 5 Ιανουαρίου, όλες οι διοικήσεις των ιδρυµάτων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το σχέδιο που υποβάλαµε στο υπουργείο Εργασίας ώστε να καταλήξουµε στη δηµιουργία Σωµατείου Ιδρυµάτων Πρόνοιας µε αντιπροσώπους ιδρυµάτων από όλη την Ελλάδα. Είστε όλοι προσκεκληµένοι, αφού όλα γίνονται µε καλό σκοπό για το καλό όλων – και κυρίως των κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων που φέτος θα βιώσουν τα Χριστούγεννα των άλλων.

* Ο κ. Παναγιώτης Βρούστης είναι πρόεδρος της υπό ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης -ΚΟΙΝΣΕΠ- των Ιδρυµάτων Πρόνοιας

πηγή