ΟΑΕΔ: Προγράμματα για ανέργους – Ποια τρέχουν, ποια έρχονται


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Προγράμματα που δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης σε 86.600 ανέργους, προωθεί έως το τέλος του έτους ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το dikaiologitika.gr . Ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για 28.600 προσλήψεις, μέσω δύο προγραμμάτων, ενώ άλλα δύο αναμένεται να «τρέξουν» έως το τέλος του έτους για να δώσουν «ανάσα» με απασχόληση από πέντε έως εξήμισι μήνες σε άλλους 58.000 εγγεγραμμένους ανέργους του Οργανισμού.

Τα προγράμματα που τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι δυνατή η σχετική υποβολή αιτήσεων, αφορούν είτε κατάρτιση και πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα, είτε τη δημιουργία Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως άλλα δύο προγράμματα που θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν την Κοινωφελή Εργασία στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (πχ υπουργεία, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, νοσοκομεία, σχολεία), αλλά και θέσεις απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Ας δούμε αναλυτικά, ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά, αυτών των προγραμμάτων απασχόλησης:

1) Πρόγραμμα για 16.600 ωφελούμενους: Από τις 13 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης του ΟΑΕΔ με στόχο 16.600 ωφελούμενους. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων ηλικίας 29 έως 64 ετών. Πρόκειται ένα πρόγραμμα προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης. Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελούμενων περιλαμβάνει:

*Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

*Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

*Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

*Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr.

2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ): Με στόχο να προκύψουν έως 12.000 ωφελούμενοι εργαζόμενοι, από τη δημιουργία 2.000 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, το υπουργείο Εργασίας έχει ενεργοποιήσει την σχετική δημόσια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση θα παραμείνει ενεργή έως τις 28 Νοεμβρίου. Στόχος είναι να δημιουργηθούν αναπτυξιακές συμπράξεις και να προωθηθεί η ιδέα της κοινωνικής οικονομία και να εδραιωθεί μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Μέσω του προγράμματος θαδημιουργηθούν μηχανισμοί υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

3) Κοινωφελής Εργασία:

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr μέχρι τέλος του έτους θα έχουν αναρτηθεί όλες οι προκηρύξεις για το δεύτερο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποιεί ο ΟΑΕΔ και έχει ως στόχο να προσφέρει εργασία σε 50.000 ανέργους (οι περισσότεροι μακροχρόνια άνεργοι), μέσω θέσεων απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα ή το πολύ στις αρχές της επόμενης

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί σε μακροχρόνια ανέργους ή σε ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ. Οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα δώσουν δουλειά σε 50.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό για πέντε ή ακόμη και έξιμιση μήνες.

Από τις υπόλοιπες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας , ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί σε δομές του υπουργείου Παιδείας (5.500), ενώ σημαντική θα είναι η συνδρομή του υπουργείου Εργασίας, με 2.600 θέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα είναι στα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και του υπουργείου Υγείας, με 2.500 θέσεις. Ακολουθούν το υπουργείου Πολιτισμού και Αθλήτισμού (1.700 θέσεις), το υπουργείου Δικαιοσύνης (830 θέσεις), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (600 θέσεις), το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (460 θέσεις), το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (220 θέσεις), το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (190 θέσεις), το υπουργείο Ανάπτυξης (90 θέσεις), το υπουργείο Τουρισμού (90 θέσεις), το υπουργείο Δημόσιας Τάξης (70 θέσεις), το υπουργείο Εσωτερικών (50 θέσεις), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (25 θέσεις), το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (25 θέσεις).

Σημειώνεται ότι, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι κυρίως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να αφορά τις πρώτες 15.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες περίπου οι μισές θα αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και θα είναι κατηγορίας ΥΕ. Θα υπάρχει όμως και ένα ποσοστό, κοντά στο 30% που θα αφορά απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όσοι επιλεγούν να καλύψουν αυτές τις 50.000 θέσεις θα εργαστούν για χρονικό διάστημα έως πέντε μήνες. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να προσφέρουν απασχόληση για χρονικό διάστημα έως 6,5 μήνες. Οι ωφελούμενοι θα εισπράττουν εάν είναι κάτω των 25 ετών, 17,1 ευρώ ημερησίως και πάντως όχι περισσότερα από 427 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχα, για όσους προσληφθούν και είναι άνω των 25 ετών, το ημερομίσθιο θα ανέρχεται σε 19,6 ευρώ και οι μηνιαίες αποδοχές δεν θα υπερβαίνουν τα 490 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχουν:

. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.