Οι Aργεντινοί συνεταιρισμοί δεν πληρώνουν φόρο επί του κέρδους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι αργεντινοί συνεταιρισμοί έχουν εξασφαλίσει μεγάλη επιτυχία με την απόσυρση νομοθεσίας που απαιτεί την κατάργηση της απαλλαγής για την καταβολή φόρου επί των κερδών των συνεταιρισμών και των αλληλασφαλιστικών εταιρειών. Η Συνομοσπονδία Αργεντινικών Συνεταιρισμών (Cooperar), μαζί με τους Συνεταιρισμούς της Αμερικής, έχουν αγωνιστεί εναντίον αυτής της νομοθεσίας.

Τα άρθρα 23 και 24 του σχεδίου φορολογικής νομοθεσίας που προτάθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αργεντινή έχουν αποσυρθεί. Τα άρθρα αποσκοπούσαν στην άρση της απαλλαγής από το φόρο επί των κερδών των συνεταιρισμών και των αλληλασφαλιστικών εταιρειών.

Η πρόταση, η οποία επέβαλε ευρεία αντίθεση από τα αργεντινά και διεθνή συνεταιριστικά κινήματα, είχε προωθηθεί από την εθνική κυβέρνηση. Περιλαμβάνει την κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για τους συνεταιρισμούς και τα αμοιβαία κεφάλαια που ασκούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι παράγραφοι δ και ζ του άρθρου 20 του νόμου περί φόρου εισοδήματος δείχνουν ρητά ότι τα κέρδη των συνεταιριστικών εταιρειών δεν θα υπόκεινται στον φόρο αυτό. Ωστόσο, το άρθρο 23 του νομοσχεδίου φορολογικής μεταρρύθμισης, το οποίο συνέταξε το Υπουργείο Οικονομικών και απεστάλη στο Κογκρέσο, διευκρίνισε ότι αυτή η απαλλαγή «δεν θα ισχύει για τα αποτελέσματα από αποταμιεύσεις, πιστώσεις ή / και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή ασφάλειες ή / και αντασφαλίσεις».

Μεταξύ των οργανώσεων που αντιτάχθηκαν στην πρόταση ήταν οι Συνεταιρισμοί της Αμερικής, οι οποίοι στις 14 Δεκεμβρίου απέστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τις αργεντινές κοινοβουλευτικές αρχές, υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Περιφερειακό Διευθυντή της. Υποστήριξε την υπόθεση για τον διακριτικό χαρακτήρα και την ουσία της συνεταιριστικής δραστηριότητας, η οποία συχνά δεν γίνεται αντιληπτή ή αγνοείται από τους νομοθέτες και τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

Η Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών της Δημοκρατίας της Αργεντινής, Cooperar, ευχαρίστησε δημοσίως τα μέλη των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων επειδή «καθ ‘όλη τη διάρκεια της συζήτησης τόνισαν τη συμβολή των εν λόγω οντοτήτων στην ισότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, για την οποία είναι απαραίτητο να τηρηθούν ειδικού νομικού χαρακτήρα “.

“Η προώθηση της οικονομίας της κοινωνίας και της αλληλεγγύης επέτρεψε τη σύγκλιση των προσπαθειών και των συμφωνιών των περισσότερων ομάδων, γεγονός που δημιουργεί καλές προσδοκίες με την έννοια της οικοδόμησης ενός κοινοβουλευτικού προγράμματος ευρείας συναίνεσης για την ανάπτυξη του τομέα”, δήλωσε ο Cooperar σε έναν τύπο ελευθέρωση.

Τόνισε επίσης την «ενότητα που επέδειξαν όλες οι συνεταιριστικές και αμοιβαίες συνομοσπονδίες, οι οποίες συζήτησαν με συντονισμένο τρόπο και εξήγησαν τη θέση τους σε όλους τους εθνικούς νομοθέτες. Αυτή η ενότητα θα καταστήσει βιώσιμη στο μέλλον την κατασκευή μακροπρόθεσμης κατάστασης πολιτικές προς όφελος της μεγαλύτερης οικονομικής δημοκρατίας και της κοινωνικής ένταξης των επιχειρήσεων και της οικονομίας της κοινωνίας και της αλληλεγγύης ».

Πηγή: Aciamericas.coop
Πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά