Το Πρόγραμμα της Ημερίδας στον Βόλο με θέμα: «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία …


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


… ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό». Με την παρούσα ανάρτηση σας ενημερώνουμε ότι θα οργανωθεί Ημερίδα, το Σάββατο 14 Μαΐου, που θα απευθύνεται στους ειδικούς και το ευρύ κοινό με θέμα: «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό».

Ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός μέχρι σήμερα, υλοποιείται, πλήν των Υπηρεσιών του Κράτους, από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ και πρόσφατα από ΚΟΙΝΣΕΠ) σε κενό όμως, θεσμικού πλαισίου. Έχει καταδειχθεί ότι οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Συλλόγους, Σωματεία, Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς κ.α. για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους σκοπούς τους και τους στόχους τους, πρέπει να επιλέξουν ως του εργαλείο την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, όπως τελευταία έχει θεσμοθετηθεί και οργανωθεί.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) είναι ο τρίτος τομέας της οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού. Ενδείκνυται για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους. Παρατηρείται πως οι δημόσιοι φορείς έχουν ανάγκη από λύσεις σε μια σειρά από θέματα όπως πολιτιστικά,περιβαλλοντικά, κοινωνικά κλπ, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συνεχή αύξηση των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η οργάνωση και διαχείριση των πολιτιστικών χώρων και των αθλητικών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μέσα από ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και απασχόλησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις και συζήτηση και αναλυτικά έχει ως εξής:

 • Απόστολος Ιωακειμίδης, νομικός, πρώην στέλεχος του τμήματος “Κοινωνική Οικονομία” της Γενικής Διεύθυνσης “Εσωτερική Αγορά, Επιχειρήσεις και Βιομηχανία” αρμόδιος για την προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με θέμα, Επιχειρώντας αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία”.
 • Πασχάλης Αρβανιτίδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης των Θεσμών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα: “Από τη διαχείριση των κοινών πόρων στα κοινά”.
 • Βησσάριος Μπαλιώτας, Γραμματέας της Δ.Ε της ΚοινΣΕπ Κοινωνικής & Συλλογικής Ωφέλειας «σύν τοίς άλλοις», με θέμα “Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία. Συνδυάζονται;”.
 • Λένα Ζυγούρη, ψυχολόγος, στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: “Η Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ ως υποστηρικτικός μηχανισμός των εγχειρημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.
 • Κωνσταντίνος Σκριάπας, οικονομολόγος, Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος Δ.Σ. του Δικτύου «Περραιβία», Ιδρυτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας, με θέμα: “Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα του πολιτισμού”.
 • Έλλη Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, με θέμα “Προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μεταξύ φορέων ΟΤΑ. & ΚΑΛΟ. Η περίπτωση της Φωκίδας”.
 • Ιώαννης Ε. Ντόβρος, Ολιστικός Θεραπευτής, Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας (MSc), εκ. Ψυχοθεραπευτής, και Ιωάννα Γεωργιάδου, Κοινωνική Κλινική Ψυχολόγος (MSc) Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας, με θέμα, “ΚοινΣΕπ & Ψυχοκοινωνική παρέμβαση: η περίπτωση της «Πορείας Υγείας”.
 • Έλενα Μπάρδα, Κοινωνιολόγος, Δρ Κοινωνικής Οικονομίας, με θέμα, “Κοινωνική Οικονομία και επανένταξη ευάλωτων ομάδων”.
 • Βαγγέλης Θέος, Περιβαλλοντολόγος, ψυχοθεραπευτής Ms, εκπαιδευτής ΑμεΑ, Πρόεδρος της ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια», με θέμα “Υπαίθριες Δραστηριότητες για Όλους”.
 • Κωνσταντίνος Α. Μοράρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ms, διαχειριστής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, με θέμα “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Νομικό Πλαίσιο”. Θα ακολουθήσει επεξηγηματική συζήτηση και λύσει αποριών.

Η Ημερίδα αυτή έρχεται σε μια πολύ καθοριστική περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, όπως πολύ σωστά ονομάζεται σήμερα στην χώρα μας, είναι μια πρόταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχει δημιουργηθεί Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στέλεχος της οποίας θα εισηγηθεί στην παρούσα Ημερίδα.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία εκφράζεται βασικά με το εργαλείο που είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Μια νέα νομική μορφή επιχείρησης που εμφανίσθηκε με το Ν.4019/2011 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν4430/2016. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ποσοστό των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που υπάγονται σε αυτούς. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, τουλάχιστον 100,00 ευρώ, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.

Γι’ αυτά και πολλά άλλα θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση την προσεχή Δευτέρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η Ημερίδα θα απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε στελέχη ΟΤΑ και το ευρύ κοινό. Θα παρέχεται δωρεάν συμμετοχή σε όλους. Αυτοί που θα το παρακαλουθήσουν, θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, που αποτελεί το μέσον για την ολοκληρωμένη Πολιτιστική και Αθλητική δραστηριότητα.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Μαΐου, στις 6 μ.μ. στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτίριο Ματσάγγου, Αλεξάνδρας-Π.Μελά, Β’ όροφος)

Οι θεματικές της Ημερίδας θα μπορεί να είναι:

 • Θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Ευελιξία και Οφέλη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτισμός και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας.
 • Αθλητισμός και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας.
 • Παραδείγματα. Μελέτες Περιπτώσεων.

Παρακαλούνται όσοι φορείς ή ιδιώτες θέλουν να συμμετάσχουν με εισήγηση να στείλουν το θέμα, το όνομα του εισηγητή και την ιδιότητά του, μέχρι την 27η Απριλίου.

Η εισήγηση να έχει αυστηρά, διάρκεια δέκα (10) λεπτών. Στα πρακτικά που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας.Οι φορείς που θέλουν να προβάλουν τη δράση τους, στον χώρο της εκδήλωσης, μπορούν με έντυπα και μόνο και οπωσδήποτε κατόπιν συνεννόησης.

ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Αντωνοπούλου 195
38221 Βόλος 24210 41499
argonaftesvolos@gmail.com