Ο Ι. Μπάρκας μιλά για το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα οφέλη, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία ανέλυσε ο κ. Ιωάννης Μπάρκας, Ειδικός Σύμβουλος Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας στο Πρώτο Πρόγραμμα στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Δημητρούλη «Αναμενόμενα και Μη».

«…Μία μεγάλη παράδοση συνεργατικά και συνεταιριστικά σχήματα. Η κοινωνική οικονομία δίνει νέα στοιχεία στην έννοια του συνεταιρισμού. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η συμμετοχή, η δημοκρατία και η συναπόφαση. Η κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται με δύο βασικά χαρακτηριστικά πρώτον οι δραστηριότητες της δίνουν προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των μελών και της τοπικής κοινωνίας και δεύτερον οι δραστηριότητες αναπτύσσονται με συλλογικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Στον τομέα αυτόν δραστηριοποιούνται 1250 επιχειρήσεις. Ενεργές είναι οι περισσότερες στον αργοδιατροφικό τομέα και στις υπηρεσίες. Να διευρύνουμε τα νομικά πρόσωπα που θεωρούνται ότι δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονομία».

«Υπάρχουν άμεσα και έμμεσα οφέλη από το νομοσχέδιο. Οι επιχειρήσεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτικές σε εξωγενείς πιέσεις. Το νομοσχέδιο αυτό εμπεριέχει μία σειρά κινήτρων ή υποστηρικτικών μέτρων, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου είναι η σύσταση του ταμείου κοινωνικής οικονομίας , δηλαδή ενός ταμείου που θα χρηματοδοτεί και θα υποστηρίζει μία σειρά δράσεων και των συγκεκριμένων εγχειρημάτων.

Επίσης διαμορφώνεται ένα διαφανές και εύχρηστο πλαίσιο συνεργασιών ώστε να δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας. Το τρίτο στοιχείο αφορά σε κίνητρα που έχουν να κάνουν με την ειδική μεταχείριση των φορέων αυτών από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να υποστηρίζουν μέσα από ένα αυστηρό και διαφανές πλαίσιο αυτές τις επιχειρήσεις.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα επίσης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας για την υλοποίηση ενός κοινού σκοπού με αυτές τις επιχειρήσεις. Δημιουργείται ουσιαστικά ένα διαφορετικό πρότυπο εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης. Να σημειωθεί ότι για τη γενικότερη στήριξη των εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας προβλέπονται στη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο κονδύλια ύψους 160 εκατ. Ευρώ. Υπολογίζεται με βάση τις συμβατικές μελέτες ότι θα αναπτυχθούν από αυτές τις δράσεις περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας.

Το θετικό όμως με την κοινωνική οικονομία είναι ότι επειδή δημιουργεί οικονομίες κλίμακος δεν μπορούμε να κάνουμε ταύτιση με τον ιδιωτικό τομέα, επομένως υπάρχει πρόβλεψη ότι, οι θέσεις εργασίας θα είναι ακόμα περισσότερες. Επίσης με ειδικές ρυθμίσεις που θα ανακοινώσουμε και κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στη βουλή θα προβλέπεται ένα μεγάλο μέρος των κερδών των επιχειρήσεων αυτών να κατευθύνονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το υπουργείο μας έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και το νομοσχέδιο είναι ένα από τα εργαλεία και πολύ σύντομα θα επανέλθουμε με την παρουσίαση της εθνικής μας στρατηγικής για την κοινωνική οικονομία».

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα