Ο Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤοΨΥ Αττικής “Αθηνά-Ελπίς” αναζητά Μουφετζή


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


joob
Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Π.Ε. «Αθηνά-Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, στο πλαίσιο ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη μίας (1) θέσης επαγγελματία μπουφετζή για λειτουργία κυλικείου, με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

  • Π.1. Υποχρεωτική κατά νόμο εκπαίδευση.
  • Π.2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο τμήμα μαζικής εστίασης.
  • Π.3. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Π.4. Ηλικίας έως 30 ετών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

  • Σ.Π.1. Εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • Σ.Π.2. Παρακολούθηση σεμιναρίων εστίασης κ.λπ.
  • Σ.Π.3. Κοινωνική ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, φαντασία και δημιουργικότητα.

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά-Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στα τηλέφωνα: 2106495251, 2130405429 / fax: 2106495251 καθημερινά, από 11:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αποδεικτικά στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά-Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com

1 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αβραάμ Νικόλαος