«Ο νέος νόμος προστατεύει τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μετά την ψήφιση του νέου νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου μιλά στην «Εφ.Συν.» για τις κεντρικές κυβερνητικές επιλογές όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του τομέα αλλά και για τις παρεμβάσεις και τα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπονται ώστε να ενισχυθούν τα σχετικά εγχειρήματα.

• Υπάρχει το αγγλοσαξονικό μοντέλο ΚΑΛΟ, που στηρίζεται περισσότερο στην εταιρική κοινωνική επιχείρηση, και το νοτιοευρωπαϊκό, που βασίζεται στις συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Γιατί επιλέχθηκε ως καταλληλότερο για την Ελλάδα ένα μικτό σύστημα φορέων ΚΑΛΟ;

Για εμάς σημασία έχουν οι αρχές λειτουργίας ενός φορέα ΚΑΛΟ και όχι η νομική μορφή του. Ο νέος νόμος περιγράφει με ακρίβεια τις αρχές της ΚΑΛΟ τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι φορείς, ανεξαρτήτως της νομικής τους υπόστασης.

Δεν μας ενδιαφέρει απαραιτήτως το νομικό πρόσωπο, ο τύπος ενός εγχειρήματος ΚΑΛΟ, αλλά η ουσία της λειτουργίας του.

Από την άλλη, η θέσπιση του συνεταιρισμού των εργαζομένων θα διευκολύνει τη συλλογικότητα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ΚΑΛΟ, παρότι στο παρελθόν υπήρχαν παραδείγματα με συνεταιριστικές μορφές που δεν απέφεραν τα επιθυμητά για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού δεν είναι χρήσιμο. Απεναντίας.

Αλλά ας μιλήσουμε για τον πυρήνα της έννοιας του συνεταιρισμού. Να πούμε για την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και πώς αυτή επιτυγχάνεται, για την ισότητα και την ισοτιμία και πώς αυτές διασφαλίζονται, για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν αυτοσκοπό το κέρδος, αλλά θα καλύπτουν τις βιοποριστικές ανάγκες των μελών και των εργαζομένων των εγχειρημάτων, καθώς και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο αναφερόμαστε πλέον άμεσα στις αρχές της δημοκρατίας, της ισοτιμίας, του περιορισμού στη διανομή κερδών, ως αξίες που προσδιορίζουν τον χώρο, από τη μια, και τον προστατεύουν, από την άλλη.

• Με τη διεύρυνση των φορέων της ΚΑΛΟ, πώς διασφαλίζει ο νέος νόμος πως επιτήδειοι δεν θα κρύψουν κερδοσκοπικές επιδιώξεις κάτω από τον μανδύα της κοινωνικής οικονομίας;

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε το εξής: από μόνη της μια νομική μορφή δεν διασφαλίζει τίποτα. Ακόμη και αν ο συνεταιρισμός θεσμικά διευκολύνει πράγματι την ενημέρωση και τη δημοκρατική συμμετοχή των μελών του, πάντα υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι να βρουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν για κερδοσκοπικούς λόγους την ΚΑΛΟ.

Οπως γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα, υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν που οι συνεταιρισμοί ούτε τη δημοκρατική συμμετοχή των μελών τους διασφάλισαν, ούτε κατάφεραν να αναδιανείμουν στις τοπικές κοινωνίες τον πλούτο που παρήγαγαν και εμπορεύτηκαν.

Το ίδιο συνέβη και με τις υφιστάμενες ΚΟΙΝΣΕΠ που αποτελούν μια ειδική κατηγορία των αστικών συνεταιρισμών.

Υπήρξαν ΚΟΙΝΣΕΠ που δημιουργήθηκαν με μόνο κίνητρο το κέρδος λίγων συμμετεχόντων, κυρίως με το να διασφαλίζουν δημόσια χρηματοδότηση.

Υπήρξαν όμως και άλλες, οι οποίες πραγματικά προσπαθούν να διευρύνουν το πεδίο των κοινών αγαθών στην περιοχή τους ή να παράγουν αγαθά, με σεβασμό στους εργαζομένους.

Αυτή η εμπειρία δεν μας φόβισε να ανοίξουμε την ΚΑΛΟ σε όλες τις νομικές μορφές, με τη θεσμοθέτηση όμως συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου.

Τα κριτήρια αυτά θα είναι χρήσιμα ακόμα και για νομικά μορφώματα, όπως οι συνεταιρισμοί που θεωρούνται οι κατεξοχήν φορείς ΚΑΛΟ.

• Η πρόβλεψη για συνεταιρισμούς εργαζομένων είναι σημαντική καινοτομία. Πέρα από τη θεσμοθέτησή τους, διευκολύνει απτά ο νόμος την ανάκτηση ανενεργών ή πτωχευμένων επιχειρήσεων από τους εργαζομένους τους, π.χ., επιλύοντας τα κωλύματα άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων;

Οσον αφορά τις πτωχευμένες επιχειρήσεις, κανένας νόμος για την ΚΑΛΟ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, δεν επιλύει ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου.

Οπως γνωρίζετε όμως, ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για την αναμόρφωσή του, με αφορμή τις προκλήσεις που ανιχνεύσαμε στις δύο περιπτώσεις της «ΕνΚλω» και της «ΒιοΜε».

Θα ήθελα, όμως, να σημειώσω ότι ο νόμος για την ΚΑΛΟ προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη προσπαθειών επαναλειτουργίας ανενεργών επιχειρήσεων από εργαζομένους.

Πρώτον, δίνει ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα, τόσο για τα νομικά πρόσωπα, όσο και για τους συνεταιρισμένους εργαζομένους. Δεύτερον, θεσμοθετεί τη συνεταιρισμένη εργασία, ως μια καινούργια μορφή οργάνωσης αυτού του τύπου των παραγωγικών σχέσεων.

• Ποια είναι τα νέα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπονται για τους φορείς της ΚΑΛΟ ώστε να είναι πραγματικά υγιείς και βιώσιμοι;

Ο νέος νόμος για την ΚΑΛΟ περιλαμβάνει μια σειρά κινήτρων και μέτρων υποστήριξης των εγχειρημάτων.

Η ειδική φορολογική αντιμετώπισή τους, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους να αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες που προσφέρουν κοινωνική και συλλογική ωφέλεια, είναι ένα από αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αφορολόγητο στο ποσοστό των κερδών που επιστρέφουν στους εργαζομένους για αναβάθμιση μισθών, ενώ επιπλέον για τις νέες ΚΟΙΝΣΕΠ και συνεταιρισμούς εργαζομένων υπάρχει απαλλαγή καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Επίσης, μέσα από τον νέο νόμο προσδιορίζεται η διαδικασία με την οποία το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα λειτουργούν υποστηρικτικά, μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, είτε με την ανάπτυξη προγραμματικών συμβάσεων, είτε με την αξιοποίηση αργούσας δημόσιας περιουσίας, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη σχέσεων συναλλαγής.

• Ποιος θα είναι ο ρόλος του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας; Θα υπάρξουν νέα αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία και ειδικά προγράμματα για τις επιχειρήσεις ΚΑΛΟ;

Το Ταμείο ΚΑΛΟ μπορεί να αποτελέσει τον ενεργό υποστηρικτή των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ που αναπτύσσονται, ώστε να είναι βιώσιμες οι πρωτοβουλίες.

Το Ταμείο ευελπιστεί να συγκεντρώσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία θα έχουν πρόσβαση όσοι δεν έχουν σήμερα στο τραπεζικό σύστημα (non bankable).

Το Ταμείο θα αναπτύσσει μια σειρά δράσεων, όπως επιχορηγήσεις και επιστρεπτέες επιχορηγήσεις, μικροδανεισμός–μικροπιστώσεις ή εγγυήσεις. Η λογική του Ταμείου δεν είναι «λίγα λεφτά σε όλους», αλλά συγκεκριμένη υποστήριξη με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες.

kalo@efsyn.gr