Παρατείνεται η ισχύς των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τι περιλαμβάνει νομοσχέδιο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Παρατείνεται η ισχύς των μέτρων για τον κορονοϊό. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιπλέον το νομοσχέδιο κυρώνει τη νέα δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Αναλυτικά η ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας. Επιπλέον το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την αποδοχή της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης κατατέθηκε στην Βουλή και με το ίδιο σχέδιο νόμου παρατείνεται η ισχύς μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την έκθεση:

ΜΕΡΟΣ Β΄ 1.

Παρατείνεται έως τις 30.6.2022, η ισχύς διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Ενδεικτικά, προβλέπεται η παράταση ισχύος διατάξεων αναφορικά με:

– τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων για την εν λόγω νόσο,

– τη διάρκεια της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού,

– την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών,

– τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,

– τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού, προμήθειας και μίσθωσης οχημάτων, προμήθειας ειδών και υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορονοϊού COVID-19»,

– τις συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

– την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως από τους συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους οικογενειακούς ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

– τις συμβάσεις εργασίας προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας,

– τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας,

– την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους,

– τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών,

– την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,

– την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, – τη δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) από τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, καθώς και από τους ιδιώτες φαρμακοποιούς υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

– την εκτέλεση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ),

– τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), που έχει συνάψει ο Ε.Ο.Δ.Υ., για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των 4 129 κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης,

– τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό.

– την αποζημίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19,

– τη διάθεση, οικειοθελή προσφορά και επίταξη ιδιωτικών αεροσκαφών και πλωτών μέσων για τη μεταφορά ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19,

– την αποδοχή από τους κατονομαζόμενους φορείς, δωρεών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπό ψήφιση διάταξη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

– τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και ιδιωτικών εργαστηρίων και εταιρειών μεταφοράς για τη διενέργεια εξέτασης και τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικού υλικού προς διακρίβωση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

– τη διάθεση στο Δημόσιο των εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),

– την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζόμενων στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. (άρθρα δεύτερο , τέταρτο – ενδέκατο, δέκατο έβδομο – εικοστό πρώτο, εικοστό τρίτο – τεσσαρακοστό δεύτερο)

2. Παρατείνεται έως τις 31.12.2022, η ισχύς των ακόλουθων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της συνεχιζόμενης πανδημίας:

– η επαναξιολόγηση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού,

– η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. (άρθρα δεύτερο παρ. 2 και τρίτο)

3. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου των οριζόμενων ειδικοτήτων ιατρών, εφόσον πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο δωδέκατο)

4. Παρατείνονται από τη λήξη τους και έως την 31η .5.2022, διάφορα μέτρα, σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:

– η ισχύς των διατάξεων που αφορούν την αποζημίωση i) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης 5 130 Υγειονομικής Περιφέρειας, ii) ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας (εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση) σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., iii) πρόσθετων ενεργών εφημεριών των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και πνευμονολογίας, καθώς και των υπηρετούντων σε Μ.Ε.Θ., που πραγματοποιούνται καθ` υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών. (άρθρο δέκατο τρίτο – δέκατο έκτο)

5. Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, οι συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ., δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), των Ελεγχόμενων Δομών προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.). (άρθρο άρθρο εικοστό δεύτερο)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1. α. Παρατείνεται μέχρι την 30η .9.2022, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού COVID-19, η δυνατότητα μίσθωσης, με απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Παρατείνεται από τη λήξη τους (31η .3.2022) έως και την 30η .6.2022, η ισχύς των ισόποσων πιστωτικών σημειωμάτων που δύνανται να προσφέρουν στον πελάτη, αντί της επιστροφής χρημάτων, οι τουριστικές επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία της σχετικής σύμβασης. Όμοια ρύθμιση ισχύει και στις καταγγελίες συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων. (άρθρα τεσσαρακοστό τέταρτο – τεσσαρακοστό έκτο)

2. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και την 30η .6.2022 (λήγει την 31η .3.2022), λόγω της εξακολούθησης του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού, η δυνατότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με τα οριζόμενα αντικείμενα (ενδεικτικά, για συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων, προμήθεια φορητών υπολογιστών, λογισμικού, κ.λπ.), για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους και την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. (άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο) 6 131

3.α. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στους ενδιαφερόμενους που το επιθυμούν, ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων i) διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ii) εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, από ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν κατ’ οίκον εμβολιασμούς.

β. Με κ.υ.α. δύναται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.