Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο: Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας

 1. Σύνοψη Ο σκοπός αυτού του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι να σκιαγραφήσει τη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο συνεταιρισμός θα παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες υγείας στην κοινότητα, ενώ παράλληλα θα επικεντρώνεται στον κοινωνικό αντίκτυπο και την κοινοτική ανάπτυξη. Αυτό το σχέδιο θα καλύπτει τις βασικές πτυχές της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, των απαιτήσεων προσωπικού και των επιχειρησιακών στρατηγικών.
 2. Επιχειρηματική επισκόπηση 2.1 Δήλωση αποστολής: Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη και την κοινοτική ανάπτυξη.

2.2 Νομική Δομή: Η επιχείρηση θα συσταθεί ως κοινωνικός συνεταιρισμός, ο οποίος είναι ένα νομικό πρόσωπο που συνδυάζει επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικούς στόχους.

2.3 Αγορά-στόχος: Η αγορά-στόχος θα περιλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών εντός της τοπικής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς και σε αυτούς με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

 1. Υπηρεσίες 3.1 Προσφορές Υπηρεσιών: Ο συνεταιρισμός θα παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
 • Διαβουλεύσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Προληπτικοί έλεγχοι και εμβολιασμοί
 • Διαχείριση χρόνιας νόσου
 • Αγωγή και προαγωγή υγείας
 • Συμβουλευτική ψυχικής υγείας
 • Υπηρεσίες αποκατάστασης
 • Υποστήριξη υγειονομικής περίθαλψης στο σπίτι

3.2 Διαφοροποίηση: Ο συνεταιρισμός θα διαφοροποιηθεί δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή της κοινότητας και στον κοινωνικό αντίκτυπο. Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται σε προσιτές τιμές, με κυλιόμενη κλίμακα χρέωσης για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός θα συνεργαστεί με τοπικούς οργανισμούς και ηγέτες της κοινότητας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας. 

 1. Στελέχωση 4.1 Οργανωτική Δομή: Ο συνεταιρισμός θα έχει επίπεδη οργανωτική δομή, ενισχύοντας τη συνεργασία και την κοινή λήψη αποφάσεων. Οι βασικές θέσεις θα περιλαμβάνουν:
 • Διοικητικό Συμβούλιο: Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης.
 • Ομάδα Διοίκησης: Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες και συντονίζει την παροχή υπηρεσιών.
 • Επαγγελματίες υγείας: Γιατροί, νοσηλευτές, θεραπευτές, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες.
 • Προσωπικό Υποστήριξης: Διοικητικό προσωπικό, ρεσεψιονίστ και προσωπικό συντήρησης.

4.2 Προσλήψεις προσωπικού: Η πρόσληψη θα επικεντρωθεί σε άτομα που δεν είναι μόνο ειδικευμένα και έμπειρα στους αντίστοιχους τομείς τους, αλλά και παθιασμένα με την κοινωνική αποστολή του συνεταιρισμού. Οι στρατηγικές πρόσληψης θα περιλαμβάνουν αγγελίες εργασίας, δικτύωση και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4.3 Εκπαίδευση και ανάπτυξη: Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη θα δοθεί προτεραιότητα για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη του προσωπικού είναι ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις και διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας. Θα διοργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και εργαστήρια.

 1. Λειτουργίες 5.1 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: Ο συνεταιρισμός θα εξασφαλίσει μια κεντρική εγκατάσταση με επαρκή χώρο για διάφορες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Θα προμηθεύεται ο απαραίτητος εξοπλισμός, ιατρικές προμήθειες και συστήματα τεχνολογίας για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών.

5.2 Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών: Ο συνεταιρισμός θα υιοθετήσει μια διεπιστημονική προσέγγιση, προσφέροντας συντονισμένη φροντίδα σε διαφορετικούς κλάδους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων φροντίδας και την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

5.3 Συνεργασίες και παραπομπές: Για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, ο συνεταιρισμός θα δημιουργήσει συνεργασίες με νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Θα αναπτυχθούν δίκτυα παραπομπής για την εξασφάλιση απρόσκοπτης μετάβασης για ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.

 1. Χρηματοοικονομικά ζητήματα 6.1 Ροές εσόδων: Τα έσοδα θα δημιουργηθούν μέσω ενός συνδυασμού αμοιβών ασθενών, επιστροφών ασφάλισης, κρατικής χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων. Ο συνεταιρισμός θα διερευνήσει επίσης ευκαιρίες για πρόσθετα έσοδα μέσω προγραμμάτων ευεξίας, προβολών υγείας και συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις.

6.2 Δομή κόστους: Τα βασικά στοιχεία του κόστους θα περιλαμβάνουν μισθούς προσωπικού, έξοδα εγκατάστασης, ιατρικές προμήθειες, ασφάλιση και διοικητικές δαπάνες. Θα εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου του κόστους για να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα, διατηρώντας παράλληλα προσιτές υπηρεσίες.

6.3 Χρηματοοικονομικές Προβολές: Θα αναπτυχθούν λεπτομερείς οικονομικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των καταστάσεων ταμειακών ροών και των ισολογισμών. Αυτές οι προβλέψεις θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της σκοπιμότητας των λειτουργιών του συνεταιρισμού και θα στηρίξουν τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 1. Μάρκετινγκ και προώθηση 7.1 Επωνυμία και ανταλλαγή μηνυμάτων: Ο συνεταιρισμός θα αναπτύξει μια ισχυρή ταυτότητα επωνυμίας που θα ευθυγραμμίζεται με την αποστολή και τις αξίες του. Η ανταλλαγή μηνυμάτων θα επικεντρωθεί στον κοινωνικό αντίκτυπο, την οικονομική προσιτότητα και τη φύση των υπηρεσιών που καθοδηγείται από την κοινότητα.

7.2 Κανάλια μάρκετινγκ: Οι προσπάθειες μάρκετινγκ θα περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό παραδοσιακών και ψηφιακών καναλιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα προσέγγισης της κοινότητας, εκστρατείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνεργασίες με τοπικούς παράγοντες επιρροής και συνεργασίες με κοινοτικούς οργανισμούς.

7.3 Συμμετοχή της Κοινότητας: Ο συνεταιρισμός θα συνεργαστεί ενεργά με την κοινότητα μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, εκθέσεων υγείας και συμμετοχής σε τοπικές εκδηλώσεις. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η καλλιέργεια ισχυρών σχέσεων με τα μέλη της κοινότητας θα είναι μια βασική πτυχή της στρατηγικής μάρκετινγκ του συνεταιρισμού.

 1. Συμπέρασμα Αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης υπηρεσιών υγείας. Προσφέροντας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο και την κοινοτική ανάπτυξη, ο συνεταιρισμός στοχεύει να κάνει μια ουσιαστική διαφορά στη ζωή των ατόμων και της ευρύτερης κοινότητας.