Πείτε τη γνώμη σας για τη μελλοντική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τους όρους πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Όπως προβλέπεται στο SEAP, η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για να υποβάλει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας έως το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Μια τέτοια σύσταση, για την οποία η SEE έχει υποστηρίξει σθεναρά από το 2017, θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για την πρόσκληση και συνοδεύει τα κράτη μέλη ή/και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στον εκσυγχρονισμό των νομικών πλαισίων και των πολιτικών τους για την καλύτερη ενσωμάτωση των αναγκών των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

Προβλέπονται συστάσεις να καλύπτουν τομείς όπως η πολιτική απασχόλησης, οι κρατικές ενισχύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις, η φορολογία, η έρευνα, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και η κατάρτιση, η περίθαλψη και οι κοινωνικές υπηρεσίες, η οικονομική και μη οικονομική στήριξη, οι στατιστικές και άλλα.

Ως εκ τούτου, η σύσταση θα συμβουλεύει τις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν πολιτική σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και να δημιουργήσουν ενιαία σημεία εισόδου στις εθνικές διοικήσεις για την ενίσχυση του διαλόγου και της από κοινού κατασκευής λύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας. Διαδικτυακά σεμινάρια και εκπαίδευση

Το SEE εργάζεται επί του παρόντος για μια απάντηση στη διαβούλευση. Καλούμε επίσης τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας να υψώσουν τη φωνή σας σχετικά με τις ανάγκες σας και για το πώς αυτή η σύσταση θα μπορούσε να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις συνθήκες πλαισίου σε εθνικό επίπεδο.

Συνεισφέρετε στην πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων εδώ πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μπορείτε να γράψετε τη συνεισφορά σας σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.